Zorgen over geluidsoverlast en slagschaduw windmolens in polder Rijnenburg, hoe nu verder met de plannen voor het energielandschap?

Foto: Rijne Energie

Afgelopen woensdag was er een inloopbijeenkomst in De Meern over de laatste ontwikkelingen van het energielandschap in polder Rijnenburg. Initiatiefnemer Rijne Energie wil er namelijk 4 windmolens en 6 hectare zonneveld plaatsen. De opgewekte energie kan aan 37.000 huishoudens elektra leveren. Door Lisette Oorschot

Er kwamen behoorlijk wat mensen af op de inloopavond in buurthuis De Schalm. Er werden vragen gesteld over waar de 4 beoogde windmolens en zonneweiden komen, wat de uitkomsten van de milieuonderzoeken tot nu toe zijn en wat dit voor de bewoners betekent. Niet iedereen was even enthousiast over de plannen voor het energielandschap. Sommigen waren boos omdat er was afgesproken dat op deze gemeentegrond geen windmolens zouden komen. Rijne Energie en de gemeente Utrecht gingen hierop in.

Extra geluidsoverlast door windmolens

Veel Merenezen uitten tijdens de inloopbijeenkomst hun zorgen over de geluidsoverlast van de windmolens. Ze zeggen al veel last van het verkeer op de A12 te hebben en met de plannen voor de windmolens maken ze zich zorgen over de extra geluidsoverlast. Velen denken dat ze vooral ’s nachts de windmolens gaan horen omdat het dan rustiger is op de snelweg. Ook maken sommigen zich zorgen of de geluidswallen het geluid van de windmolens zullen weerkaatsen.

Volgens Steven Velthuijsen, medewerker van advies- en onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn dat staat voor duurzame energie en klimaatbeleid in Nederland, hoeven mensen zich geen zorgen te maken over de extra geluidsoverlast. Die zou namelijk minimaal zijn. Volgens de eerste uitkomsten van een milieueffectrapportage (MER) blijkt dat het geluidsniveau bij de woningen, door de komst van de windmolens, niet of nauwelijks toeneemt. Velthuijsen zegt dat het voor sommige woningen hooguit om 0,5 decibel gaat. Een definitief milieueffectrapport moet later dit jaar duidelijk maken hoe sterk het geluidsniveau per woningen toeneemt als de vier windmolens echt gaan draaien.

Ondanks de geuite zorgen van de inwoners en actiegroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop, is het belangrijk voor energiecoöperatie Rijne Energie dat de windmolens er komen. Volgens Joost Brinkman van Rijne Energie zullen namelijk de 4 windmolens veel meer energie gaan opleveren voor de huishoudens dan de 6 hectare aan zonnepanelen. Toch blijft voor de coöperatie de combinatie van zowel zonne-energie als windenergie opwekken in de polder van cruciaal belang. “Zo profiteer je van allebei de energiebronnen, wek je meer energie op voor omliggende wijken en zetten we een mooie stap richting een duurzamere wereld”, aldus Brinkman.

Hinderlijke slagschaduw

Naast de geluidsoverlast is ook de slagschaduw een zorg voor de Merenezen. Tijdens de inloopavond bleek dat de inwoners bang zijn dat ze daar hinder van gaan ervaren. Om de overlast in te perken zijn er algemene richtlijnen opgesteld. Naast deze regels zegt Rijne Energie ernaar te streven om bij de selecties van de windturbines, ervoor te zorgen dat er nul slagschaduw is bij de woningen.

Vervolgproces

De verwachting is dat later dit jaar het definitieve milieueffectrapport komt. Verschillende alternatieven voor het energielandschap zijn dan onderzocht zoals geluid, slagschaduw en natuur. Ook gaat dit jaar de precieze plek worden bepaald van de windmolens, zonnevelden, toegangswegen en de inpassing en verdere inrichting van het energielandschap. Zo rond eind 2022 en begin 2023 besluiten het college en de gemeenteraad over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Voor dit besluit krijgen ook inwoners en omwonenden de mogelijkheid hun mening te geven over de plannen.

Daarna wordt de aanleg van het energielandschap voorbereid en is naar verwachting in 2026 in werking. Het wordt namelijk nog een uitdaging om ervoor te zorgen dat de windmolens en zonnepanelen op het net kunnen worden aangesloten. Volgens Joost Brinkman van Rijne Energie zullen de 4 windmolens en de 6 hectare aan zonnepanelen zo’n 15 tot 20 jaar in de polder komen te staan. Zo hoopt de energiecoöperatie in ieder geval de kosten voor dit project eruit te halen.

Cookieinstellingen