Nieuwe school Hindersteinlaan ‘Limus College’: hoe de gemeente zorgen wil wegnemen

Foto: GemUtrecht

De inloopavond voor het Limus College van afgelopen woensdag trok veel omwonenden die benieuwd waren naar de nieuwe plannen, maar die ook hun onrust en onbegrip wilden uiten. De gemeente ging hierop in. Door Lisette Oorschot

In juni 2021 werden inwoners naar hun mening gevraagd over mogelijke plekken voor een nieuwe middelbare school. De nieuwe middelbare school is een onderwerp dat sterk leeft in de buurt. Er kwamen dan ook veel reacties tijdens het meedenkproces voor de beschikbare locaties en toen uiteindelijk de definitieve locatie bekend werd gemaakt. Veel inwoners maken zich zorgen over de extra verkeersdrukte, natuur, overlast van scholieren rond de omgeving van de nieuwe school en het vertrouwde dorpsgezicht wat zal veranderen.

Overlast en dorpsaangezicht

Uiteindelijk heeft het college van burgemeester en wethouders de locatie aan de Hindersteinlaan uitverkozen boven de andere drie locaties. De groene omgeving en de ruimte is volgens hen juist een voordeel en het Máximapark zou groot genoeg zijn om de scholieren te herbergen. Ook zeggen ze rekening te houden om met een goed ontwerp de landelijke entree en het zicht op het dorp te behouden. Ter voorkoming van zwerfafval plaatst de gemeente op zogenaamde snoeproutes (routes die scholieren lopen tussen school en supermarkt) meer afvalbakken op goed zichtbare plaatsen. Om de overlast te beperken willen ze beheerafspraken maken tussen de school en de omgeving en wordt ingezet op boa’s om bijvoorbeeld scooteroverlast te beperken.

Verkeersdrukte

Naar aanleiding van de vele zorgen over de infrastructuur en verkeersdrukte, die overduidelijk naar voren kwamen in de reacties, heeft de gemeente een verkeersonderzoek laten uitvoeren door SWECO. Daaruit wordt geconcludeerd dat de verkeerscapaciteit voldoende is voor de komst van de nieuwe school. Gezien de klachten over de verkeersdrukte, de onveiligheid en de meldingen van (bijna) ongevallen op de rotonde en de oversteek van Het Lint, zal er extra kritisch worden gekeken naar de verkeerssituatie. De gemeente streeft ernaar om deze verkeerspunten zo veilig mogelijk in te richten.

Noodzaak

De gemeente Utrecht kan er niet omheen dat er meer scholen worden gebouwd in de toekomst. Met de groei van de stad moeten ook de maatschappelijke voorzieningen meegroeien. In 2020-2021 gingen er 46.653 leerlingen naar school in Utrecht. De verwachting is dat de leerlingenaantallen in Utrecht blijven groeien tot ongeveer 55.294 leerlingen in 2040. Dat is een groei van bijna 10.000 leerlingen. Daarom moet er gezorgd worden voor voldoende aanbod in ieder deel van de stad, zo ook in Vleuten-De Meern/het westelijk gedeelte van Leidsche Rijn.

Limus College

De nieuwe middelbare school aan de Hindersteinlaan krijgt de naam ‘Limus College’ en wordt onderdeel van de PCOU Willibrord. De school is vernoemd naar ‘De Limes’ die de noordelijke grenslijn van het Romeinse rijk markeert en dwars door het gebied loopt waar de school komt. Er is straks plek voor 1000 vmbo tl-, havo- en vwo-leerlingen.
De stichting PCOU Willibrord merkt dat er veel behoefte is aan een school waar verschillende leerwegen samenkomen en de leerlingen en docenten veel van elkaar kunnen leren. Belangrijke kernwaarden van deze school zijn persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie bij de leerlingen. Er komen niet alleen mensen te werken die een opleiding hebben gevolgd tot docent, maar er zullen ook mensen komen werken die de leerlingen coachen. Hierdoor hopen ze minder problemen te ervaren met het lerarentekort.

Vervolg

Bij het vervolg worden omwonenden ook verder uitgenodigd om mee te denken over onder andere verkeer, parkeren en inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast zal er waarschijnlijk rekening gehouden worden met het klimaat, waardoor de school volledig of grotendeels energieneutraal wordt en de energie zelf opwekt en gebruikt wordt. Hierdoor is het gebouw straks klaar voor de toekomst.
Het is de bedoeling dat het schoolgebouw in 2025/2026 klaar is.

Cookieinstellingen