Stoepputten gevaarlijk voor kikkers, padden en andere dieren

Foto: Partij voor de Dieren

Stoepputten zijn gevaarlijk voor kikkers, padden en andere dieren, want wanneer zij erin vallen, kunnen ze er niet zelfstandig uit klimmen. Jaarlijks verdrinken in Nederland meer dan één miljoen amfibieën en andere dieren in deze zogeheten kolken. In de nieuwe wijk Leeuwesteyn zijn in een klein deel van de putten uittreedtrapjes geplaatst, maar deze zijn te kort voor de dieren om eruit te kunnen klimmen.

Partij voor de Dieren wil hier actie op ondernemen. Omdat de gemeente het probleem volgens de partij niet goed in beeld lijkt te hebben, brengt fractievoorzitter Maarten van Heuven op vrijdag 11 maart voorzieningen aan in Leeuwesteyn en Lunetten zodat de dieren niet meer verdrinken. Het gaat onder meer om padden, kikkers, salamanders, jonge eendenkuikens, jonge meeuwen, muizen en insecten. In een in  2012 door RAVON uitgevoerde landelijke steekproef bleken er jaarlijks 1 à 2 miljoen dieren in kolken terecht komen.

Van Heuven: “Een aantal putten en kolken in Leeuwesteyn bevat uitklimmatten voor kleine dieren, maar deze matten zijn helaas te kort,
waardoor amfibieën alsnog in de kolk sterven. In Houten werden vorig jaar door de Paddenwerkgroep in slechts enkele wijken 1.700 amfibieën gered uit kolken. De verwachting is dat ook in Utrecht veel amfibieën verdrinken of verhongeren, gewoonweg omdat dit in het hele land veelvuldig gebeurt. Wij willen dat de gemeente gaat onderzoeken waar de amfibieën vooral sterven en dat de gemeente meer maatregelen tegen verdrinking en verhongering neemt.”
Uit onderzoek van adviesbureau Mertens is gebleken dat er in Leeuwesteyn veel amfibieën voorkomen, zoals de gewone pad en in Lunetten zijn ook zogenaamde hotspots waar veel kleine dieren verdrinken.

Paddentrek en migratie andere kleine dieren

Amfibieën trekken van voor- tot en met najaar in meerdere Utrechtse wijken door de straten op weg naar het paarwater, hun zomer- en
winterverblijfplaats. De amfibieën komen onderweg trottoirranden tegen waar zij niet op kunnen klimmen. Gevolg is dat zij naar links of rechts bewegen op zoek naar een mogelijkheid om hun weg te vervolgen. Dan komen zij al gauw bij trottoirkolken terecht, waar zij in vallen. Ook kunnen zij in straatkolken of brandgangkolken vallen. Bij de meeste kolken is er voor de amfibieën geen mogelijkheid hier zelfstandig uit te komen, met als gevolg dat zij hier een langzame dood sterven.

De Partij voor de Dieren vraagt inwoners van Utrecht via een mail naar [email protected] te melden als zij kolken
aantreffen waar amfibieën in terecht zijn gekomen. Zij wil inzicht krijgen in welke wijken dit speelt en om hoeveel amfibieën het gaat.

Reacties

Cookieinstellingen