Predikant Leon Bal uit de Meern biedt hulp bij crisis

Foto: Marekerk

Na zeventien jaar als predikant én vijftien als vrijwillig brandweerman te hebben gewerkt vond Leon Bal dat het tijd was om beide bezigheden te combineren. Hij wordt pionier geestelijke verzorging bij de brandweer.

Bal was sinds 2010 predikant van de Protestantse Marekerk en ook vrijwilliger bij de brandweer in De Meern. Toen hij na het overlijden van een collega het rouwproces begeleidde merkte hij dat er een vacuum was hoe dat aan te pakken. Daardoor besloot hij bij de Veiligheidsregio Utrecht voor twee jaar een pilot te gaan doen om de meerwaarde van geestelijke verzorging te verkennen voor  medewerkers in hulpverlenings- en crisisorganisaties.
De regio Utrecht is de eerste veiligheidsregio waar dit plaatsvindt. Bal knoopt aan de pilot ook een promotieonderzoek vast.

Zie voor een interview in Trouw van Leon Bal

Reacties