Inwoners vragen raadgevend referendum Ruimtelijke Strategie Utrecht aan

Foto: Gemeente Utrecht

Een aantal inwoners van onze gemeente heeft het initiatief genomen om een raadgevend referendum aan te vragen over het raadsbesluit ‘Utrecht dichtbij: de tienminutenstad; Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040)’.

Het inleidend verzoek voor het referendum, waarvoor duizend geldige verzoeken nodig zijn, is toegelaten. Als gevolg hiervan treedt het raadsbesluit RSU 2040 voorlopig niet in werking tot bekend is of het referendum gehouden wordt.

Het proces rond een referendumaanvraag over een raadsbesluit staat omschreven in de Utrechtse referendumverordening. Om een referendum aan te vragen dienen de initiatiefnemers een inleidend verzoek in, gevolgd door een definitief verzoek. De indieners van de referendumaanvraag kunnen binnen zes weken, vóór 29 september, de benodigde 10.000 geldige handtekeningen voor een definitief verzoek behalen en indienen.

Als het referendumverzoek definitief wordt toegelaten stelt de referendumcommissie vervolgens de referendumdatum en referendumvraag vast: dit zal een voor/tegen vraag zijn gericht op het raadsbesluit van de RSU 2040.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ook een reactie gepubliceerd.

Reacties