Utrecht zet in op fonds voor de aan- en verkoop van betaalbare koopwoningen

Foto: pixabay

De gemeente Utrecht wil koopwoningen langjarig betaalbaar houden. Door onder meer een fonds op te richten met partners in de stad, provincie en het Rijk om woningen te kunnen aankopen en verkopen. Op die manier kan er meer grip worden gehouden op de verkoopprijs van betaalbare koopwoningen tot de NHG-grens van 325 duizend euro. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het ‘actieplan betaalbare koopwoningen’ dat nu ter besluitvorming is voorgelegd aan de gemeenteraad.

Dit fonds is van groot belang om nieuwe koopwoningen ook voor de lange duur betaalbaar te houden. Het zorgt ervoor dat de gemeente en partners deels eigenaar worden en/of blijven van de woningen en dus bij doorverkoop kunnen sturen op een betaalbare prijs. Om dit fonds op te kunnen richten, gaat Utrecht verder in gesprek met corporaties, ontwikkelaars, de provincie en het Rijk, alsook met de partners van het Stadsakkoord Wonen. Samen met deze partijen wordt onderzocht hoe aan dit fonds het beste vorm kan worden gegeven.

Hogere prijsgrens voor opkoopbescherming

Vorige week heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetswijziging, zodat gemeenten een opkoopbescherming voor bestaande woningen kunnen invoeren. Dat gaat Utrecht zo snel mogelijk doen, in samenspraak met de G4 en Eindhoven. Maar de wetswijziging gaat Utrecht niet ver genoeg: ,,Wij willen hierbij een zo hoog mogelijke prijsgrens hanteren, zodat zo veel mogelijk bestaande koopwoningen beschikbaar blijven voor Utrechtse woningzoekenden. Zo voorkomen we dat beleggers de huizen opkopen om te verhuren”, aldus wethouder Kees Diepeveen (Wonen).

Ook bij nieuwbouw wil de gemeente dat zoveel mogelijk betaalbare koopwoningen terecht komen bij mensen die daarnaar op zoek zijn. Met ontwikkelaars spreekt Utrecht af om middeninkomens voorrang te geven bij de koop van deze woningen. Daarnaast wordt de grens voor de al bestaande zelfbewoningsplicht in Utrecht voor betaalbare nieuwbouw fors verdubbeld tot tweemaal de NHG-grens, plus indexatie. Door ook dit segment te beschermen tegen opkoop, kunnen mensen met betaalbare koopwoningen doorstromen naar duurdere koopwoningen. Daardoor komt er meer woonruimte vrij voor starters die nagenoeg niet aan een koopwoning kunnen komen.

Minimale oppervlakte voor betaalbare koopwoningen

In gebiedsontwikkelingen benut de gemeente kansen voor het toevoegen van betaalbare nieuwbouw in het koopsegment. Per wijk wordt bekeken waar deze woningen kunnen worden toegevoegd. Hierbij zorgt Utrecht er ook voor dat woningen niet te klein worden. Daarom komt er een ondergrens aan woonoppervlakte voor betaalbare koopwoningen en mogen die niet kleiner zijn dan 50m2. Voor bepaalde gebieden, zoals de Binnenstad, is de ondergrens 40m2. Voor nieuw te bouwen middenhuur in Utrecht geldt deze ondergrens al sinds eind 2017.

Aanvullend blijft de gemeente de komst van innovatieve en bijzondere woonvormen stimuleren, zoals woningen met gedeelde voorzieningen, in gezamenlijkheid bouwen of met meerdere eigenaren een wooncomplex bezitten.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen