60 Duizend nieuwe woningen in Utrecht

Foto: Gemeente Utrecht

Utrecht ontwikkelt zich de komende jaren tot de eerste, gezonde ’tien minuten-stad’. Niet eerder koos een stad voor een dergelijk ingrijpende en innovatieve koers. Daartoe is een unieke barcode ontwikkeld die ervoor zorgt dat de groei van voorzieningen gelijke tred houdt met de bouw van woningen. De komende twintig jaar groeit de stad met meer dan 100 duizend inwoners. Daarom wil de stad vier nieuwe, volwaardige stadscentra ontwikkelen, 60 duizend nieuwe woningen bouwen, 70 duizend extra banen stimuleren, hoogwaardige openbaar vervoer- en fietsverbindingen aanleggen en de stad vergroenen.

In 2040 telt Utrecht naar verwachting 455 duizend inwoners, 100 duizend méér dan nu. Met de vaststelling van ‘Utrecht Dichtbij: de tien-minutenstad, Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’ kan het stadsbestuur ervoor zorgen dat het aantal woningen, banen en voorzieningen meegroeien én dat Utrecht een leefbare stad blijft.
Utrecht kiest voor een gezonde en leefbare stad waarin wonen, werken, groen, stedelijke voorzieningen dichtbij zijn. “Daarvoor is de Utrechtse Barcode ontwikkeld”, licht wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) toe: “Als je ergens in de stad een woonwijk bouwt, komen daar mensen te wonen die hun dagelijkse voorzieningen nodig hebben. De barcode maakt inzichtelijk hoeveel ruimte je nodig hebt voor die dagelijkse voorzieningen, zoals winkels, scholen, sportvoorzieningen, groen, gezondheidscentra. Groeit de buurt, dan verandert de barcode mee.”

Vier stadscentra erbij

De oude, historische binnenstad blijft het hart van de stad, maar Utrecht krijgt er vier nieuwe stadscentra bij: Noord-Noordwest (Leidsche Rijn Centrum, Lage Weide, Cartesius, Werkspoorkwartier, Zuilen), Overvecht, Utrecht Oost (Utrecht Science Park, Rijnsweerd, Galgenwaard en Lunetten-Koningsweg) en de A12-zone (Papendorp, Woonboulevard en Merwede). Deze vier nieuwe stadscentra ontstaan rondom bestaande stations of andere ov-knooppunten, of in gebieden in de stad waar ruimte is.

Mobiliteitsplan 2040

Belangrijk element in de tien minuten-stad is de manier waarop bewoners en bezoekers van de stad zich verplaatsen. In het Mobiliteitsplan 2040 zijn de voorwaarden vastgelegd om Utrecht goed bereikbaar te houden. De prioriteit ligt bij vervoermiddelen die weinig ruimte innemen en uitstootvrij zijn. Utrecht investeert de komende jaren vooral in openbaar vervoer, deelmobiliteit en het verbeteren van het netwerk voor fietsers en voetgangers. Hoogwaardige openbaar vervoer- en fietsverbindingen verbinden de stations met de wijken, de belangrijkste centra in de stad en de regio.

Maarschalkerweerd

Bij een gezonde tien minuten-stad hoort veel groen en water. Al eerder maakte de gemeente bekend dat het gebied Maarschalkerweerd wordt ontwikkeld tot een parklandschap, zodat het gebied meer mogelijkheden biedt voor bewoners om er te wandelen, te ontspannen of te sporten: Parklandschap Maarschalkerweerd | Gemeente Utrecht

 

 

Reacties

Cookieinstellingen