Welke bomen omgehakt worden

Foto: pixabay

De gemeente heeft de vellijst voor dit voorjaar bekend gemaakt. Per wijk staat op de lijst aangegeven welke boom om moet en waarom. In Leidsche Rijn is dat er geen deze keer. In De Meern worden vooral in de Esdoornlaan bomen gekapt. Esdoorns.

Vanwege de aanhoudende grootschalige bomenkap en beschadiging van bomen in de gemeente vraagt de Partij voor de Dieren aandacht voor een aanscherping van het Bomenbeleid. De partij vroeg in 2015 in een motie om een vierjaarlijkse evaluatie van het Bomenbeleid, mede omdat het volgens de partij zo vaak misgaat. PvdD-raadslid Anne Sasbrink: “Het Bomenbeleid wordt steeds een stukje groener en boomvriendelijker, maar in de praktijk kan het aantal bomen in Utrecht nog flink omhoog door minder te kappen en bomen beter te beschermen.”
Ook wil de PvdD dat meer bomen die op de nominatie staan voor kap verplant worden. Zeker bij grotere en oudere bomen is dit zeer relevant, vanwege hun grote waarde voor biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. Zij ziet graag dat bestaande bomen versterkt worden en biodiversiteit wordt bevorderd door bijvoorbeeld standaard onderbeplanting in de boomspiegel.

De gemeente neemt binnen de wettelijke termijn een besluit over de bovenstaande velaanvraag (omgevingsvergunning, gemeentelijke vellijst voorjaar 2021, gehele stad Utrecht, HZ_WABO-21-13876).
Wilt u erop reageren? E-mail dan naar [email protected] de volgende gegevens: het kenmerk van de aanvraag, de titel van de aanvraag, uw naam, adres, telefoonnummer, en uw reactie. Doe dit zo snel mogelijk, zodat uw reactie ook meegenomen kan worden bij de beoordeling van de aanvraag.

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/bomen/bomen-planten-en-kappen/gemeentelijke-vellijst/

 

 

Reacties