Nieuwe zorgwoning in Hoge Woerd

Foto: Utrecht

Op het terrein bij ‘t Zand 44-46 in Hoge Woerd komt een woonzorggebouw met circa 30 zorgeenheden voor ouderen met dementie. Daarnaast komen er drie of vier woningen langs het lint van ‘t Zand.

Op het terrein staan nu nog kassen en een grote loods. Deze maken plaats voor de woningen en het woonzorggebouw. Het complex wordt gebouwd volgens de gemeentelijke duurzaamheidseisen en is aardgasvrij. “Het woonzorggebouw voldoet aan de wens om in Utrecht (ouderen)zorg dichtbij en onderdeel te maken van het leven in de buurt”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling en Leidsche Rijn). “De initiatiefnemers maken het bovendien mogelijk dat er zorg op maat wordt gerealiseerd, passend bij de zorgbehoefte van de ouderen.”

Bestemmingsplan wijzigen

De grond waar de woningen komen heeft nu een agrarische bestemming. Omdat het bouwplan afwijkt van het huidige bestemmingsplan, heeft de gemeente samen met de ontwikkelaar een bouwenvelop gemaakt. Hierin staan de ruimtelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling. De bouwenvelop is samen met de anterieure overeenkomst vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Nu de bouwenvelop is vastgesteld kan de gemeente het bestemmingsplan wijzigen, zodat het plan uitgevoerd kan worden. Naar verwachting legt het college het gewijzigde bestemmingsplan eind dit jaar aan de raad voor om vast te stellen, en kan in 2022 de bouw starten.

Archeologisch Rijksmonument ‘De Hoge Woerd’

Een groot deel van het terrein maakt deel uit van het wettelijk beschermde archeologisch rijksmonument ‘De Hoge Woerd’, waar zich de resten bevinden van een voormalig Romeins fort. Vanwege de status van rijksmonument is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) nauw betrokken bij het plan. De plannen moeten rekening houden met de voorwaarden die de RCE stelt en die onderdeel uitmaken van de bouwenvelop.

Inspraak door omwonenden

De concept bouwenvelop is eind 2020 besproken met omwonenden van het terrein. Met de reacties van de omgeving is de bouwenvelop op enkele punten aangepast. Zo is bijvoorbeeld het woonzorggebouw twee meter verschoven. Alle reacties en antwoorden op de concept bouwenvelop zijn toegevoegd aan de bouwenvelop. Het college van burgemeester en wethouders heeft 20 april 2021 de bouwenvelop ’t Zand Hoge Woerd vastgesteld (inclusief reactienota). Vrijborg ontwikkelt het plan vanuit het samenwerkingsverband Hoogerlust Planontwikkeling en in samenwerking met adviesbureau VKZ, op de voormalige locatie van loon- en grondwerkbedrijf Oskam B.V..

Reacties

Cookieinstellingen