Koningsspelen op school Haarzicht

Foto: OBS Haarzicht
Ondanks de omstandigheden, of juist vanwege deze, wilde OBS Haarzicht Koningsspelen organiseren voor de schoolkinderen.
Voorzitter van de Oudervereniging Fanny Koppers vertelt dat het een geslaagde dag was: ‘Na het ontbijtje in de klas hebben we samen op het Koningsspelen-lied van Kinderen voor Kinderen gedanst. Daarna was er voor de groepen een tot en met drie een Oud Hollands spellencircuit. De kinderen kregen een koninklijke cocktail en een lekkere krentenbol/eierkoek. Voor de groepen vier tot en met zeven was er in de middag een sportprogramma. Ze konden deelnemen aan een clinic Dans, Daphne Dance Company, een clinic floorball of een clinic korfbal gegeven door Fiducia. We hebben afgesloten met een waterijsje en een echte Koninklijke medaille.’

Reacties