Aanmelding basisschool vanaf oktober centraal geregeld

Foto: Beatrixschool

Vanaf 1 oktober 2021 gaat het aanmelden bij 107 basisscholen in Utrecht volgens de nieuwe manier: centraal via één aanmeldformulier zodra een kind drie wordt. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden van de scholen, waarin ouders en leerkrachten zitten, hebben hierover een positief advies gegeven aan de schoolbesturen. Op deze scholen zitten ongeveer 98% van de basisschoolleerlingen. In totaal telt Utrecht 110 basisscholen. De gemeente Utrecht en schoolbesturen hebben afspraken over de nieuwe manier van aanmelden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Overzichtelijk

Sanne van den Hoek, voorzitter gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SPO Utrecht: “We zijn heel blij dat met het nieuwe systeem ieder kind een gelijke en eerlijke kans krijgt en dat scholen niet meer met ‘vervuilde’ wachtlijsten zitten. Iedere ouder in Utrecht kent de verhalen over aanmelden op jonge leeftijd en dat ouders voor de zekerheid soms bij meerdere scholen hun kind aanmeldden. Dat is straks verleden tijd. Het is ook fijn dat de schoolbesturen en de gemeente dit samen doen, want zo’n systeem werkt pas echt goed als de meeste scholen meedoen. We zijn heel benieuwd hoe het in de praktijk gaat werken, of het echt gaat lukken om alle ouders te bereiken en wat het effect is op verdeling tussen scholen. De gemeente heeft toegezegd dat goed te monitoren. Dat gaan we zeker volgen!”

Vervolg

Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht sluiten op 8 april 2021 een samenwerkingsovereenkomst met de gemaakte afspraken. Deze afspraken zijn samen met ouders, onderwijsprofessionals, raadsleden en de schoolbesturen in de stad opgesteld en dragen bij aan gelijke kansen voor ieder kind. Vanaf mei 2021 krijgen ouders informatie over de nieuwe manier van aanmelden. De nieuwe manier van aanmelden gaat vanaf 1 oktober 2021 in. Meer weten over de nieuwe manier van aanmelden kijk op www.utrecht.nl/aanmeldenbasisschool.

Reacties