Warmtenet in meeste buurten in Utrecht beste alternatief voor aardgas

Foto: Pixabay

Een aansluiting op een warmtenet is voor de meeste buurten in Utrecht het meest logische alternatief voor verwarmen op aardgas. Dit blijkt uit de analyses in de Transitievisie Warmte deel 1, die het college voorlegt aan de gemeenteraad. De uitkomsten geven huiseigenaren inzicht in hoe zij zich nu al kunnen voorbereiden op de nieuwe verwarming, bijvoorbeeld door te isoleren.

Op de interactieve kaart staat aangegeven welke oplossing per buurt wordt voorgesteld en wat de uitkomst betekent. Op basis hiervan kunnen bewoners nu vast rekening houden met eventuele isolatiemaatregelen op een natuurlijk moment, bijvoorbeeld bij een verhuizing of verbouwing. Ook kan de aanschaf van een nieuwe keuken aanleiding zijn om over te stappen op elektrische koken.

In 30 jaar

“Nederland wil in 2050 geen aardgas meer gebruiken, dus ook in Utrecht moeten we in de komende dertig jaar van het aardgas af”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (energie). “We stappen over op een duurzame manier om ons huis te verwarmen en te koken. Met zo’n 130.000 Utrechtse gebouwen die nu nog op aardgas zijn aangesloten, is dat een enorme klus. In ‘slechts’ 30 jaar moeten we onze gebouwen en huizen isoleren, energiebronnen verduurzamen en buurt voor buurt overstappen op een duurzame manier om te verwarmen en te koken. Gemeenten hebben hierin de regie gekregen.”

Betaalbaar

Utrecht heeft een aantal randvoorwaarden voor de duurzame manier van verwarmen. Zo moet een aardgasvrije oplossing duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar zijn. Het uitgangspunt is dat iemand straks niet meer betaalt voor duurzame warmte dan dat iemand zou betalen voor aardgas. De gemeente is in gesprek met het Rijk om hiervoor een passende oplossing te vinden.

Logisch alternatief

In 72 van de 111 Utrechtse buurten komt een warmtenet naar voren als meest logisch alternatief. Dit geldt vooral voor buurten waar veel huizen of gebouwen tegelijk kunnen worden aangesloten. In de overige buurten staan alle opties nog open. Voor deze buurten kan een warmtenet maar ook een warmtepomp of duurzaam gas de oplossing met de laagste kosten zijn. Dit hangt af van de hoeveelheid duurzame warmte die de komende jaren voor Utrecht beschikbaar komt.
Als een buurt aan de beurt is, onderzoekt de gemeente samen met de bewoners, woningcorporaties en andere organisaties in de buurt of het voorgestelde alternatief daadwerkelijk de beste oplossing is. Als het onderzoek is afgerond en duidelijk is hoe de overstap naar aardgasvrij op een betaalbare manier kan, dan wordt dit plan ook door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens duurt het naar verwachting minimaal acht jaar voor de buurt echt van het aardgas af gaat. Dit biedt netbeheerders en gebouweigenaren de tijd om zich op de overstap voor te bereiden.

Meer informatie is te vinden op de webpagina.

Reacties