Utrechtse boswachters roepen op om respectvol met de natuur om te gaan

Foto: Pixabay

De lente lonkt, het broedseizoen is in aantocht. Dit jaar is dat voor boswachters reden tot zorg, want de grote drukte in natuurgebieden sinds de pandemie kan tijdens het aankomend broedseizoen voor problemen zorgen. Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van Utrechts Landschap, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.

Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde. In veel gebieden hangen daarom sinds deze week borden en spandoeken met de tekst ‘welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’.

Kwetsbaar

De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn. Het hele voorjaar zijn ze in feite op kraamvisite in de natuur, het leefgebied van vele broedende, parende en barende dieren en van nieuwe, groeiende planten. De terreinbeheerders vragen bezoekers dan ook respectvol met de kraamkamers om te gaan: blijf op de paden, houd honden aan de lijn, laat geen afval achter. De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied in het overblijft waar wild zich kan terugtrekken. Op sommige plekken zijn in het broedseizoen extra maatregelen getroffen om dieren te beschermen.

Verstoring heeft grote gevolgen

Als mensen zich niet aan de regels houden, kunnen ze –onbewust – wilde dieren verstoren. Dat kan in het ergste geval leiden tot sterfte. Wilde dieren weten vaak goed waar wandelpaden lopen en houden daar rekening mee. Ze houden geen rekening met mensen of honden búiten de paden. In paniek kan een ree zich doodrennen tegen een hek of op een weg. Een broedende vogel die keer op keer moet opvliegen omdat mensen of honden vlak langs het nest lopen, houdt zijn eieren niet warm. De kuikens sterven dan in het ei.

Reacties