Utrecht wil meer medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond

Foto: Pixabay

Van alle mensen die bij de gemeente Utrecht werken, heeft 14 procent een niet-westerse migratieachtergrond. In de gemeente Utrecht heeft ongeveer 19 procent van de totale werkzame beroepsbevolking een niet-westerse migratieachtergrond. Dat verschil is te groot, zo vindt de gemeente.

Met name bij de uitvoeringsorganisaties Vergunning, Toezicht en Handhaving en Werk & Inkomen werken relatief veel mensen met een niet-westerse achtergrond. Ontwikkelorganisatie Ruimte heeft met een totaal van 5 procent medewerkers met een niet-westerse achtergrond het laagste percentage. Wat betreft de culturele diversiteit van de verschillende salarisschalen is te zien dat het aandeel medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond afneemt richting de hogere schalen.

Inclusiever en diverser

De gemeente Utrecht wil dat veranderen. De organisatie moet inclusiever en diverser. Daarom is er een Actieplan Diversiteit en Inclusie, dat een aantal acties heeft ondernomen. Zo worden er nu vooral wervingsbureaus ingezet die bij het zoeken van nieuwe medewerkers voor de ambtelijke top de focus hebben op diversiteit.

Reacties