“De stad kan niet zonder mbo’ers”

Foto: pexels

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt en daarmee voor de stagemogelijkheden voor mbo-studenten. In Utrecht hebben ruim 900 studenten dit schooljaar nog geen stageplek, waardoor ze in hun opleiding in de knel komen.

Wethouder Klaas Verschuure (mbo): “De stad Utrecht kan niet zonder mbo’ers. Net als de rest van ons land; zijn mbo’ers mega-belangrijk. Het is belangrijk dat mbo’ers die in deze corona-tijden hun opleiding volgen, ook de kans krijgen om te leren in de praktijk. Zodat zij later goed beslagen ten ijs kunnen komen en straks een goede plek op de arbeidsmarkt verwerven.”

Toekomstige medewerkers

Rob Eradus, voorzitter VNO-NCW provincie Utrecht, doet een oproep aan bedrijven om waar mogelijk stages aan te bieden aan mbo-studenten. “Wij realiseren ons dat dit voor veel bedrijven in de coronacrisis moeilijk is. Het blijft van belang om jongeren op te leiden, omdat het gaat om onze toekomstige medewerkers. Daarnaast is het ook belangrijk dat studenten kiezen voor kansrijke beroepen en opleidingen.”

Lastig

Diverse leerbedrijven vinden het in deze tijd lastig om studenten goed te begeleiden vanwege de krappe personeelsbezetting of werkdruk. Of ze zijn nog onvoldoende bekend met de mogelijkheden van het op afstand begeleiden van stagiairs. Dit zorgt voor een tekort aan stageplekken waardoor mbo’ers studievertraging dreigen op te lopen. Met de gezamenlijke inzet van partners op het gebied van onderwijs en overheid en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) worden werkgevers hierbij geholpen.

Inzetten bij vaccineren

Ook wordt er gekeken naar het mogelijk maken van vervangende realistische praktijkopdrachten waar bedrijven bij betrokken zijn. Samen met de GGD wordt de mogelijkheid onderzocht om studenten van ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en MBO Amersfoort in te zetten bij het vaccineren van inwoners. Een tiental studenten van de opleidingen Doktersassistent en de opleiding Verpleegkundige starten dan een leerwerktraject op een van de grootschalige vaccinatielocaties van de GGD. Bij succes wordt dit verder opgeschaald.

Reacties