“Meer woningen bij Douwe Egbertsfabriek moet mogelijk zijn”

Foto: maps

In het gebied van 120.000 m2 bij de Douwe Egbertsfabriek staan nu 300 woningen. Dit zouden er volgens GroenLinks ruim 1000 kunnen zijn. GroenLinksraadslid Floor de Koning heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Plannen voor meer woningen bij de Douwe Egbertsfabriek zijn volgens De Koning vertraagd of in de ijskast gezet. Alleen bij het Thomas à Kempisplantsoen lijken er na jaren uitstel enkele honderden woningen toegevoegd te gaan worden. In antwoord op al eerder gestelde schriftelijke vragen over woningbouw rondom de Douwe Egbertsfabriek antwoordde het college dat zij kansen ziet voor meer woningbouw in dit gebied. Echter in de Ruimtelijke Strategie van Utrecht, die eind januari verscheen, is deze ambitie niet opgenomen. Terwijl volgens De Koning met forse verbetering van de Westelijke stadsboulevard en ook de nieuwe woonbuurten bij de Cartesiusdriehoek en de 2e Daalsedijk, hier de kans bestaat om een ‘prachtig stukje stad te maken’.

Reacties