Snorfietsers naar de rijbaan in Utrecht

Foto: Pixabay

Op dit moment rijden snorfietsers nog overal in Utrecht op het fietspad. Snorfietsers (blauw kenteken) gaan later dit jaar op een aantal wegen in de stad Utrecht op de rijbaan rijden met een helm op, net als bromfietsers (geel kenteken). Uit onderzoek blijkt dat dit zorgt voor veiligere wegen en voor schonere lucht voor fietsers.

Tot en met 25 maart 2021 kan iedereen reageren op het voorlopige verkeersbesluit. Dit besluit gaat over waar de maatregel straks gaat gelden en de manier waarop de maatregel wordt uitgevoerd.
Wethouder Eerenberg (Milieu & emissieloos vervoer): “Het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan doen we niet zomaar. Iedereen wil zo veilig mogelijk in het verkeer zijn. Door de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen komt er meer ruimte voor de fietser op de vaak smalle en drukke fietspaden. De doorstroming voor de fietser zal er dus ook op vooruit gaan.” Ook voor snorfietsers wordt het veiliger, zo is het idee. “Door hun snelheid worden snorfietsers nu soms over het hoofd gezien als automobilisten afslaan. Op de rijbaan zien automobilisten snorfietsers beter. Daarnaast draagt de verplaatsing naar de rijbaan ook bij aan een schonere lucht voor fietsers”, aldus de gemeente Utrecht.

Uitlaatgassen

“Fietsers en snorfietsers zitten nu dicht op elkaar op het fietspad, waardoor de fietser onvermijdelijk de uitlaatgassen inademt als er bijvoorbeeld net een snorfiets voor je stilstaat voor een verkeerslicht. Denk dat iedereen die fietst het erover eens is dat dit niet prettig is. Dat is straks ook verleden tijd op de fietspaden waar de snorfiets naar de rijbaan gaat.”

Nog niet in Leidsche Rijn

Het gaat om wegen met een vrijliggend (verplicht) fietspad. Als fietspaden daar niet langs een rijbaan liggen, moeten snorfietsers omrijden, net als bromfietsers. De grenzen van het gebied zijn het Merwedekanaal en belangrijke hoofdwegen, zoals de Waterlinieweg en de Kardinaal de Jongweg. Buiten dit gebied blijft de snorfiets gewoon op het fietspad rijden. Op de rijbaan moeten snorfietsers straks een helm op, net als bromfietsers. In Leidsche Rijn zijn er nog geen wegen aangewezen waar dit gaat gelden.

Minder ongelukken

Bij alle wegen waar het om gaat heeft de gemeente uitvoerig onderzoek laten doen naar drukte op het fietspad en de rijbaan. Daarnaast is ook gekeken naar de rijsnelheden op de rijbaan. Voor al deze wegen is eerst gekeken of het daar veilig kan. Ook komen er duidelijke borden en markeringen op de weg en worden weggebruikers geïnformeerd over de veranderingen door een lokale campagne. In Amsterdam rijden snorfietsers vanaf april 2019 al op veel plaatsen op de rijbaan. Sinds die tijd zijn er minder ongelukken met snorfietsers en met fietsers.

Tot en met 25 maart 2021 kan iedereen reageren op het voorlopige verkeersbesluit. De snorfietsers ontvangen hierover een brief van de gemeente. Reageren (een zienswijze indienen) kan door het reactieformulier in te vullen op www.utrecht.nl/snorfiets.

Reacties