Leidsche Rijn Centrum is een van de vier nieuwe stadscentra die Utrecht wil ontwikkelen

Foto: Clarita Rijnsent

Utrecht wordt een ‘10-minutenstad’ met vier nieuwe stadscentra; openbaar vervoer, groen, sport, onderwijs en cultuur zijn ‘binnen 10 minuten’ bereikbaar vanaf woon- of werkplek. Dat staat in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040) die het college naar de Gemeenteraad heeft gestuurd. Leidsche Rijn Centrum is een van die nieuwe stadscentra.

Utrecht bereidt zich hiermee voor op een flinke bevolkingsgroei; in 2040 telt de stad 455 duizend inwoners, 100 duizend meer dan nu. Het college wil die ontwikkeling in goede banen leiden, door behoud van een leefbare stad waar het aantal woningen, banen en voorzieningen meegroeien met de stad.

Snelst groeiende stad

“Utrecht is de snelst groeiende grote stad van Nederland. Die groei brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “We hebben met deze nieuwe ruimtelijke strategie voor de komende jaren de samenhang van alle grote opgaven van onze stad in kaart gebracht, geanalyseerd en vooral aangegeven hoe wij die oplossen. De enorme groei betekent bijvoorbeeld dat we minimaal 60 duizend extra woningen moeten bouwen en op zijn minst 70 duizend extra banen beschikbaar moeten hebben. Daar werken we samen met andere overheden en partners hard aan en daar gaan we mee door. Maar daarmee ben je er nog niet. Tegelijkertijd zijn fors veel investeringen nodig voor mobiliteit, groen, onderwijs, energie, sport, cultuur en gezondheidszorg. Alles bij elkaar zo’n 7,1 miljard euro.”

Rijnenburg

De RSU 2040 komt op het moment dat er veel discussie is over de indeling en het gebruik van de schaarse ruimte in ons land. Utrecht wil rekening houden met de bereikbaarheid van de locaties en de benodigde investeringen als er wordt gebouwd op plekken die nu nog minder goed bereikbaar zijn. In de eerste fase bouwt Utrecht vooral nieuwe woningen rondom binnenstedelijke knooppunten. In de tweede fase bouwt Utrecht aan de rand van de stad en wordt binnenstedelijk verdicht, waarbij het groen en openbare ruimte waar mogelijk worden ontzien. In de laatste fase kan Utrecht ook gaan bouwen buiten de huidige contouren van de stad. Dan pas komt Rijnenburg om de hoek kijken, het gebied langs de A12 ter hoogte van De Meern. In de Tweede Kamer werd vorige maand een motie aangenomen om Utrecht te dwingen zo snel mogelijk te beginnen met woningbouw in polder Rijnenburg en niet pas na 2035. Vooralsnog wordt dit door de gemeente toch op de lange baan geschoven. De gemeente ontwikkelt Rijnenburg om te beginnen als energielandschap en biedt daarbij ruimte voor bijvoorbeeld sport en recreatie. Gestart wordt allereerst met een ontwerpstudie.

Reacties