Gemeente Utrecht gaat bomen uitdelen

Foto: pixabay

De gemeente Utrecht gaat bomen uitdelen aan bewoners omdat Utrecht 900 jaar bestaat in 2022. Elke wijk krijgt een herinneringsboom.

Met het uitdelen van de bomen krijgt de jaarlijkse boomfeestdag een extra feestelijk karakter in Utrecht. In aanloop naar deze boomfeestdag gaat de gemeente 900 extra bomen aanplanten in de stad. In januari start een campagne om de helft van de bomen aan te bieden aan bewoners. Daarnaast zullen er 10 herinneringsbomen in de 10 wijken van Utrecht geplant worden. Dat zal gebeuren tijdens de boomfeestdag. Bewoners worden uitgenodigd om mee te denken over een plek in de wijk voor de herinneringsboom.

Verzorgen van de boom

De gemeente biedt verschillende inheemse bomen aan, waaruit bewoners een boom kunnen kiezen die aansluit bij de woonsituatie. Bewoners worden geïnformeerd over hoe de bomen bijdragen aan het vergroenen van de stad en de waarde van bomen voor mens en dier. De bomen worden ingekocht bij een biologische kweker. Om te zorgen dat de boom in de jaren erna goed gedijt, voegt de gemeente in samenwerking met Utrecht Natuurlijk een informatiepakket toe over het verzorgen van een boom.

Foto van de boom

De 450 bomen worden in twee plukken uitgedeeld. De eerste 225 bomen worden begin februari aangeboden. Inschrijving verloopt via de website van de gemeente. De tweede pluk zou zich mogelijk specifiek kunnen richten op groenarme buurten. De overige 450 bomen worden geplant in de openbare ruimte, waarvan 10 herinneringsbomen. Als tegenprestatie voor de gratis boom wordt bewoners gevraagd om een foto van hun geplante boom te maken. Op 16 maart 2022 vindt de feestelijke boomplantdag plaats die in het teken staat van ‘Utrecht 900 jaar’. De boomweggeefactie wordt gefinancierd uit het Programma Openbare Ruimte en Groen. De totale kosten voor de bomen zijn circa 45.000 euro.

Reacties