Info-avond op 18 januari over zonnepark Meijewetering

Foto: Meijkamp

Een groep bewoners uit Terwijde heeft samen met Utrechtse energiecoöperatie Energie-U en De Stichtse Rijnlanden een plan gemaakt voor een zonneveld op bedrijventerrein De Wetering. Op 18 januari is er een online info-avond rondom dit eerste zonnepark van Utrecht. Bewoners en bedrijven zijn welkom op deze avond.

Het zonnepark Meijewetering komt op het bedrijventerrein de Wetering in Leidsche Rijn. Het telt straks 1440 zonnepanelen en gaat duurzame stroom leveren voor zo’n 145 huishoudens. Ook de rioolwaterzuivering, de buren, krijgen duurzame stroom van het zonneveld. De 1440 zonnepanelen moeten komen op de strook van ongeveer 50 bij 200 meter naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie langs de Meijewetering. Er kan niet op de grond worden gebouwd, omdat er gas- en waterleidingen onder de grond liggen. Op grote delen kunnen wel zonnepanelen staan. Het terrein is in eigendom van de gemeente.

Sportvissers

De ontwikkeling van het zonnepark heeft de nodige tijd gekost omdat er veel partijen betrokken zijn. Naast partner de Stichtse Rijnlanden zijn dit de bedrijvenvereniging de Wetering-Haarrijn, verschillende nutsbedrijven met kabels en leidingen, de hengelsportvereniging en het Natuurplatform Leidsche Rijn. Hierdoor is het oorspronkelijke ontwerp op diverse punten aangepast. Boven de gas- en waterleidingen blijft het terrein onbebouwd en het hekwerk is zo ontworpen dat een deel van de oever nog beschikbaar blijft voor sportvissers.

Ecologie

Bij het beheer van het zonnepark zal veel aandacht worden gegeven aan ecologie. Voorwaarde van de gemeente is dat het zonnepark wordt aangelegd buiten het broedseizoen en het hekwerk aan de kant van de Proostwetering moet een groen aanzicht krijgen. Daarnaast wordt bij het beheer van het park het maaisel afgevoerd waardoor zeldzame planten een grotere kans krijgen. Ook is het Natuurplatform Leidsche Rijn om advies gevraagd over de bescherming van specifieke soorten.

Het merendeel van de zonnepanelen is beschikbaar voor bewoners en kleine bedrijven, via de zogenaamde ‘postcoderoos’-regeling, in het gebied met de postcodes 3451, 3454, 3528, 3541, 3543 en 3544. Wil je de informatieavond bijwonen, schrijf je dan in door te emailen naar [email protected]. Je krijgt dan een linkje voor de zoomsessie.

Reacties