Minder biomassa voor het opwekken van energie in Utrecht

Foto: pixabay

Voor het opwekken van energie in de provincie moet in de toekomst minder biomassa gebruikt worden. Dat is de wens van de provincie. Biomassa is een verzamelnaam voor het biologisch afbreekbare gedeelte van organisch materiaal. Denk aan hout, gft-afval en plantaardige olie. Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht wil de grootschalige inzet van biomassa voor energie in Utrecht op langere termijn minimaliseren. Alleen als er geen alternatieve duurzame energiebron beschikbaar is voor het voldoen aan de warmtevraag, vinden GS gebruik van biomassa toegestaan. De provincie heeft onderzoek laten doen naar de vraag of en welke rol biomassa moet spelen bij de energietransitie. Er is onder meer gekeken naar de CO2-uitstoot en naar de uitstoot van fijnstof.

Snoeiafval

Om aan alle afspraken in het Klimaatakkoord te voldoen zijn alle hernieuwbare energiebronnen nodig. Voor de korte termijn ook bio-energie, op voorwaarde dat deze duurzaam is. In 2018 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie 4,5% van het totale energiegebruik in de provincie Utrecht. 70 % daarvan bestond uit bio-energie. De verwachting is dat op langere termijn biomassa steeds minder nodig is als energiebron. Alleen ‘laagwaardige’ biomassa mag – als het aan de provincie ligt – in de toekomst gebruikt worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld snoeiafval, dat nergens anders gebruikt voor kan worden.

Reacties