Geen aardwarmtewinning in polder Rijnenburg langs de A12

Foto: Warmtebron

Warmtebron Utrecht heeft Hoek Zuidstede in Nieuwegein gekozen als locatie om het onderzoek naar aardwarmte voort te zetten, en niet in Rijnenburg, het gebied langs de A12 ter hoogte van De Meern.

In juli 2020 werd een haalbaarheidsstudie verricht naar aardwarmte. Twintig locaties, waaronder Rijnenburg werden beoordeeld op zowel boven- als ondergrondse aspecten. Op basis van het onderzoek vielen direct tien locaties af. Van de overige tien werden vijf locaties aangemerkt als ‘meest haalbaar’. Deze zijn vervolgens nader onderzocht op onder andere milieu- en omgevingseffecten. Begin oktober bleven alleen nog Tramremise West en Hoek Zuidstede in Nieuwegein, en de Nedereindseweg in Rijnenburg (gemeente Utrecht) in beeld.

Nieuwegein

Inmiddels is duidelijk geworden dat Hoek Zuidstede in Nieuwegein het meest haalbaar wordt geacht. Joris Peijster, projectmanager: “Er is op deze locatie de grootste kans op een succesvolle winning van aardwarmte, zo wijst het geologisch onderzoek uit. Het is ook de enige locatie die ons het vooruitzicht biedt op een financieel haalbaar project. De mogelijke overlast door geluid en licht gedurende de aanleg is tijdelijk, en kunnen we met passende maatregelen tot een minimum beperken. Daarnaast is er voldoende ruimte voor een werkgebied met ruim voldoende afstand tot de tramlijn, de weg en de woonhuizen. Verder voorkomt de nabijheid van het warmtenet bij de bron hinder en overlast voor verkeer tijdens de aanleg.”

Reacties