“Je weet niet wat de bijwerkingen zijn”, zegt ze en gaat een sigaret roken

Foto: Pixabay

“Nee hoor, ik hoef dat vaccin nog niet. Je weet toch niet wat de bijwerkingen zijn?” aldus mijn collega B in het verpleeghuis. Even later zegt ze: “Ik ga even een sigaretje roken, goed?” Ik slik een opmerking in over de ‘bijwerkingen’ van sigaretten.

B is echt geen uitzondering, blijkt na een kleine rondgang onder de verzorgenden en helpenden in de verpleeghuiswoningen waar ik ook werk. Het is werk dat gewoonweg niet op afstand kán: bewoners in en uit bed helpen, verzorgen, verschonen en helpen met eten (voeren mogen we het niet noemen). We zijn heel close met onze bewoners, die zonder uitzondering kwetsbaar zijn: behalve dementie hebben ze nog tal van andere aandoeningen.

36% zegt ja

Het beeld van mijn verpleeghuis past bij de landelijke cijfers, zo blijft uit een inventarisatie van beroepsorganisatie NU’91, die de belangen behartigt van verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Uit een peiling blijkt dat ruim een derde (36%) van hen zich wil laten vaccineren zodra ze de gelegenheid krijgen. 33% zegt nee en 32% zegt het nog niet te weten.

Behoefte aan informatie

Redenen voor twijfel: er is volgens de ondervraagden nog teveel onduidelijk over het vaccin. Zij maken zich zorgen over de effecten op de langere termijn, de snelheid waarmee het wordt geproduceerd en het gebrek aan deskundige informatie. Stella Salden, voorzitter NU’91: “Zorgprofessionals hebben behoefte aan neutrale en goede informatie, zodat zij zelf weloverwogen een besluit kunnen nemen. Dat kan alleen door de informatie op een juiste manier over te brengen. Als je dit nu niet goed aanpakt, krijg je een tegenovergesteld effect met grote gevolgen. Luisteren naar de beroepsgroep is hierbij van groot belang. Er zijn momenteel heel veel vragen, waardoor er op dit moment onvoldoende vertrouwen is in het vaccin.”

Geen verlichting

Daarnaast geeft een groot deel van de zorgprofessionals aan zich zorgen te maken over een eventuele verplichting. Volgens NU’91 kan daar geen discussies over mogelijk zijn. Stella Salden: “Een verplichting is in strijd met artikel 11 van de Grondwet en daarom niet haalbaar. We zijn niet tegen het vaccin, maar wel tegen een verplichting. Wij zijn voorstander van het geven van goede voorlichting zonder morele druk. Daarbij staat voorop dat het individu bepaalt en er geen consequenties verbonden mogen worden aan het niet vaccineren.”

Verschillen onder sectoren

Uit de peiling blijkt dat binnen alle sectoren ongeveer een derde aangeeft niet te weten of ze zich wil laten vaccineren. Opvallend genoeg blijken er tussen de sectoren onderling wel verschillen te zijn als het gaat over de vraag of iemand zich wél laat vaccineren. In het ziekenhuis zegt namelijk 44% ja, in de ggz is dat 42%. Binnen de gehandicaptenzorg is dat 35%. In de verpleeghuis- en thuiszorgsector ligt dit percentage met respectievelijk 25% en 31% lager. Daarnaast is de bereidheid in de leeftijdsgroep tot en met 45 jaar aanzienlijk lager dan in de leeftijdscategorieën erboven.

Minimaal verschil met eerdere peiling

In september hield de beroepsorganisatie al een peiling onder verpleegkundigen en verzorgenden over het al dan niet vaccineren. Toen gaf 34% aan het vaccin te willen, 32% zei nee en 35% wist het toen nog niet. Stella Salden: “We zien dus een minimaal verschil. Nu duidelijk wordt dat een vaccin het allerbelangrijkste middel is in de strijd tegen COVID-19, moeten we inzetten op goede informatievoorziening. Daarnaast mogen er voor zorgmedewerkers geen kosten verbonden zijn aan het vaccineren. Bovendien is het vaccin pas gereed voor verstrekking als dit is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).”

(bron: NU’91)

Reacties