Aanmelden op Utrechtse basisscholen moet eerlijker

Foto: pixabay

Na de zomervakantie 2021 moet het aanmelden op de basisschool voor alle ouders in Utrecht open, eerlijk en eenvoudig zijn. De schoolbesturen en gemeente werken aan een voorstel voor concrete veranderingen dat in januari 2021 aan alle schoolbesturen en medezeggenschapsraden voor advies wordt voorgelegd.

Uit onderzoek bleek dat niet alle kinderen en ouders gelijke kansen hebben om zich in te schrijven op de school van hun keuze. De uitkomsten van het onderzoek waren schokkend. Officieel mogen basisscholen een kind pas inschrijven als het drie jaar oud is. Ouders kunnen echter al veel eerder hun kind aanmelden; ze komen dan op een schaduwlijst terecht die niet officieel is. Dit gebeurt met name bij populaire scholen, en met name hoger opgeleide ouders bemachtigen zo een plek voor hun kind op een populaire school, zo meldde het AD eerder dit jaar. Het zou gaan om enkele tientallen scholen in Utrecht.

Gelijke kansen

Het toelaten van leerlingen op de basisschool is wettelijk een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, vandaar dat er nu afspraken over zijn gemaakt. Deze moeten leiden tot een stedelijk aanmeldbeleid dat bijdraagt aan gelijke kansen voor ieder kind. De raad stelt de kaders vast voor de toekomstige rol van de gemeente, waaronder het ontwikkelen en faciliteren van een centraal aanmeldsysteem en voorlichting en ondersteuning bieden aan ouders bij het proces van aanmelden op de basisschool.

Compleet plan

Wethouder Anke Klein (Onderwijs): “Samen met het voorstel dat half januari volgt hebben we straks een compleet plan liggen voor een nieuwe manier van aanmelden op de basisschool in Utrecht. We willen dat dit een plan is waar de schoolbesturen, die dit straks moeten uitvoeren en hard aan hebben meegewerkt, achter staan. We leggen nu één onderdeel van het geheel voor aan de raad, om met elkaar vast te leggen waar we als gemeente een rol in kunnen spelen. Het nieuwe aanmeldbeleid moet vanaf het nieuwe schooljaar daadwerkelijk verandering gaan brengen in echte leven van ouders en kinderen.”
De raad is gevraagd opdracht te geven aan het college om te verkennen wat de mogelijke structurele kosten zijn van een nieuw stedelijk aanmeldbeleid. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de voorjaarsnota 2021.

Reacties