Vuurwerkinleveractie gemeente Utrecht: nu vuurwerk inleveren dan geen boete of strafblad

Foto: Pixabay

Na de invoering van het landelijk vuurwerkverbod is het bezit van verschillende vuurwerksoorten illegaal. Ook het thuis bewaren is niet meer toegestaan door dit landelijke verbod, ook al is dit vuurwerk eerder legaal aangeschaft. Bezit kan beboet worden en zelfs een strafblad opleveren.

Daarom vinden de burgemeesters van Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht het belangrijk dat iedereen hun vuurwerk tot 25 kilo kan inleveren, zonder consequenties. De gemeenten zorgen, samen met specialistische bedrijven, voor een veilige afvoer en vernietiging van het ingezamelde vuurwerk.

Inleverlocaties
De inleveractie vindt op verschillende dagen plaats:
Woensdag 23 december
10.00-13.00 Afvalscheidingsstation Tractieweg (Bedrijventerrein Cartesiusweg)
15.00-17.00 Afvalscheidingsstation Lunetten

Donderdag 24 december
10.00-12.30 Afvalscheidingsstation Tractieweg (Bedrijventerrein Cartesiusweg)
13.30-15.30 Afvalscheidingsstation De Stits Leidsche Rijn Vleuten – De Meern

Veilige afvoer
Alle typen vuurwerk kunnen ingeleverd worden. Ook zwaar vuurwerk dat al voor het vuurwerkverbod illegaal was. Een gespecialiseerd bedrijf neemt het vuurwerk in, slaat het tijdelijk op en vervoert het naar een locatie waar het vernietigd wordt. Uiteraard gebeurt dit op een zorgvuldige en veilige wijze. Vanwege veiligheidsaspecten vragen de gemeente iedereen lopend of met eigen vervoer te komen. Het is niet toegestaan met het openbaar vervoer naar een inleverlocatie te komen.
Het inleveren van het consumentenvuurwerk of ander illegaal vuurwerk kan straffeloos in het kader van de pardonregeling.

Reacties