Utrecht hijst vandaag Mensenrechtenvlag

Foto: mensenrechtenvlag

Vandaag, op donderdag 10 december, hijst Utrecht voor het eerst de Mensenrechtenvlag, ter ere van de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. De vlag wordt gehesen voor het stadskantoor door wethouder Diversiteit, Linda Voortman, en Bernice Calmes, directeur van antidiscriminatiebureau Art.1 Midden Nederland.

In Utrecht werken verschillende partijen eraan om mensenrechten voor iedereen zo goed mogelijk te beschermen. Wethouder Linda Voortman: “Het respecteren en bevorderen van mensenrechten is nooit af. Ik ben trots op alle Utrechtse initiatieven om de mensenrechten te verstevigen. Juist ten tijde van corona is dit extra belangrijk. Veel vrijheden werden aan het begin van de pandemie ingeperkt en in sommige gevallen kwamen mensenrechten in het geding. Denk aan het recht op arbeid, toegankelijkheid en van medische voorzieningen. En het recht op toegankelijkheid voor mensen met een beperking.”

Verenigde Naties

Na de Tweede Wereldoorlog groeide het idee dat landen moeten samenwerken om de rechten van alle mensen te beschermen. De staten van de Verenigde Naties besloten daarom een universele verklaring op te stellen om deze rechten te waarborgen. Deze verklaring werd op 10 december 1948 aangenomen en sindsdien wordt op deze datum de Internationale Dag van de Rechten van de Mens wereldwijd gevierd. Voorbeelden van mensenrechten zijn het recht op een behoorlijke levensstandaard, behoorlijke arbeidsomstandigheden en onderwijs, maar bijvoorbeeld ook het recht op privacy, vrijheid van meningsuiting en een gezonde leefomgeving.

Landelijke meldcode

Vandaag stuurt Utrecht samen met andere G4-steden Amsterdam, Den Haag en initiatiefnemer Rotterdam een brief over het versterken van de aanpak van discriminatie en racisme naar de betreffende bewindspersonen en Kamerleden. De vier gemeenten stellen voor om, onder regie van de aangekondigde coördinator, te komen tot landelijke invoering van een meldcode Discriminatie en een code Diversiteit & Inclusie. Ook vragen de gemeenten voor meer inzet op preventie en extra financiering voor de lokale antidiscriminatie-aanpak.

Reacties