Afvalheffing stijgt met ruim 20% in Leidsche Rijn

Foto: MB

Huiseigenaren betalen in 2021 gemiddeld bijna €820 aan onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de stad Utrecht ligt dat zelfs nog een tientje hoger. De ozb stijgt met gemiddeld 3,1%. Opvallend is de forse toename van de afvalstoffenheffing met gemiddeld 7,3%.

Huiseigenaren in de stad Utrecht betalen volgend jaar gemiddeld bijna 830 euro aan woonlasten. Dat is een stijging van 65 euro, die vooral veroorzaakt wordt door een hogere afvalstoffenheffing. “Gemiddeld valt de stijging van de ozb nog mee, hoewel je eigen gemeente daar flink van kan afwijken. Daarbij lijkt de jaarlijkse toename van de ozb ruim boven inflatie de nieuwe realiteit te zijn. Als de minister gemeenten niet steunt met meer geld voor maatschappelijke zorgtaken, dan kan het bijna niet anders dan dat deze belasting volgend jaar omhoogschiet”, zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis. De Vereniging Eigen Huis deed een representatieve steekproef onder 112 gemeenten naar de ontwikkeling van de woonlasten.

Afvalheffing stijgt fors

De ozb in Utrecht blijft met een stijging van 0,7 procent nagenoeg gelijk. De rioolheffing gaat hier 2,9 procent omhoog, en de afvalheffing stijgt met ruim twintig procent en wordt gemiddeld 345,25 euro. Belangrijkste oorzaak van de verhogingen lijkt de hogere belasting te zijn die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval. In 2019 ging deze belasting van €13 naar €31 per ton afval. Met de verhoging wil de rijksoverheid de recycling van afval bevorderen. Veel gemeenten berekenen de kosten door in een hogere afvalstoffenheffing.

Hoge zorgkosten, hogere ozb

De onderlinge ozb-verschillen tussen gemeenten blijven onverminderd groot. Uit berichten van gemeenten blijkt dat de tekorten bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg sterk oplopen. Een petitie, waarmee Vereniging Eigen Huis het kabinet oproept om gemeenten voor deze taken beter te compenseren, is door ruim 135.000 mensen getekend. Karsten Klein: “Dit laat zien dat veel mensen het ronduit oneerlijk vinden dat de kosten voor brede maatschappelijke voorzieningen, die recentelijk naar gemeenten zijn overgeheveld,  eenzijdig worden betaald door mensen met een eigen huis.”

Extra geld

Eind dit jaar besluit minister Ollongren of er extra geld beschikbaar komt voor het sociaal domein. Hierdoor lijken gemeenten nu nog een slag om de arm te houden bij het vaststellen van de ozb voor volgend jaar. Indien er geen of onvoldoende aanvullend budget beschikbaar komt verwacht de vereniging de jaren daarna alsnog een forse stijging van de ozb.

(Bron: Vereniging Eigen Huis)

Reacties