5.000 huurwoningen erbij, inzet op gemengde wijken, minder huurwoningen verkopen

Foto: wikipedia

De komende vijf jaar leveren de woningcorporaties in Utrecht zo’n 5000 sociale huurwoningen op. Ook is afgesproken dat ze minder woningen zullen verkopen, zodat deze beschikbaar blijven op de socialewoningmarkt.

De inzet op bouw van nieuwe woningen blijft groot, zo heeft de gemeente Utrecht met de corporaties afgesproken. Ieder jaar maken de gemeente Utrecht, woningcorporaties (Mitros, Portaal, Bo-Ex, GroenWest, SSH, Habion, verenigd in de STUW) en hun huurdersorganisaties de zogeheten prestatieafspraken voor het komende jaar, met een doorkijk naar 5 jaar. Habion, gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen, is er dit jaar voor het eerst bij, en is een belangrijke aanvulling.

Minder verkopen

Om het sociale huuraanbod mee te laten groeien met de groei van de stad, wordt er komende jaren gewerkt aan de ontwikkeling van 5.000 sociale huurwoningen. Corporaties en gemeente zetten zich hier gezamenlijk voor in. Het verkoopbeleid van de woningcorporaties sluit daarop aan. In de prestatieafspraken zijn de betrokkenen overeengekomen om vooral in wijken met een kleiner aanbod, zoals de binnenstad en West, de verkoop van sociale huurwoningen de komende jaren vrijwel volledig ‘on hold’ te zetten. Tot er in deze wijken voldoende nieuwbouw is opgeleverd. Ook over de hele linie gaan de corporaties minder woningen verkopen.

Mixen

De inzet van corporaties voor realisatie van gemengde woonvormen, onder meer in Leidsche Rijn, blijft ook in 2021 groot. Dit jaar wordt ook geëxperimenteerd hoe huurders van een sociale huurwoning kunnen doorstromen naar een woning in een ander segment die wellicht beter past. Zo krijgen andere woningzoekenden ook genoeg kans om een woning te bemachtigen.

Betaalbaar

De eerdere afspraken over betaalbaarheid worden voortgezet: de huren voor de mensen met de laagste inkomens binnen de sociale huur (tot € 39.055, prijspeil 2020) zullen gemiddeld maximaal met inflatie stijgen. Ook bevestigen de corporaties dat zij, in deze coronatijd, coulant om zullen gaan met betalingsproblemen en dreigende huisuitzettingen, conform de landelijke afspraken die Aedes heeft gemaakt.

Zonnepanelen

Op het vlak van duurzaamheid behalen de woningcorporaties goede resultaten. De woningen hebben gemiddeld energielabel B of beter. Label B staat voor een laag energieverbruik en is het op één na zuinigste label. De corporaties dragen ook bij aan de gemeentelijke doelstelling om in 2025 op 20 procent van de Utrechtse woningen zonnepanelen te hebben liggen. Uit de zonnemonitor 2020 blijkt dat we stadsbreed al op 14 procent zitten. Tot slot wordt er ingezet op een nauwe samenwerking op de thema’s klimaatadaptatie, groen en circulair bouwen. Om dit concreet te maken zijn er op al deze thema’s pilots gestart.

Reacties