114 woningen voor daklozen in Utrecht, voornamelijk in Leidsche Rijn

Foto: PDP

Vandaag ondertekenden De Tussenvoorziening en Gemeente Utrecht een overeenkomst voor begeleiding van dak- en thuislozen in de eerste 114 woningen uit het gezamenlijke regionale project ‘Living Lab, Eerst een (t)huis’. Hier krijgen dak- en thuislozen eerst een woning toegewezen, om vanuit daar te herstellen en begeleid te worden naar een zelfstandig bestaan. De 114 woningen staan grotendeels in Leidsche Rijn (83 woningen).

Daarnaast staan er 11 in Nieuwegein en zijn er 20 los verspreid door de stad. Maarten van Ooijen, wethouder Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen: “Met deze stap realiseren we een thuis voor daklozen die in de opvangvoorzieningen wachtten op een woning. De gestegen dakloosheid en sterk oplopende wachtlijsten maken het noodzakelijk om via creatieve manieren woonruimte te creëren voor doelgroepen die dat hard nodig hebben. Ik ben er trots op dat het Rijk Utrecht dit voorjaar €22,4 miljoen euro heeft toegekend om dakloosheid in de stad en regio fors terug te dringen. Dit is de eerste stap van vele volgende stappen.”

Housing first

Voor mensen met een kwetsbare achtergrond als dakloosheid, verslaving of psychiatrische problematiek is het (weer) zelfstandig wonen een hele opgave. Het huisvesten en begeleiden in dit project gaat volgens de uitgangspunten van ‘Housing First’, letterlijk: ‘eerst een huis’, een stabiele woonplek. Op die manier ervaart iemand rust en veiligheid, en hoeft hij of zij niet steeds te zoeken naar een nieuwe slaapplek. Vandaar uit kan iemand met begeleiding en ondersteuning op maat werken aan herstel en aan een zelfstandig bestaan.

Stijgende wachtlijsten

Zestien gemeenten in de provincie Utrecht hebben afgesproken om een inhaalslag te maken in het zelfstandig wonen in de wijk van mensen uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen (met de benodigde begeleiding). De komende vijf jaar realiseert de gemeente Utrecht op basis van deze regiokoers 600 woningen voor deze doelgroep, waarvan 385 in Utrecht-stad en 215 in de regio. Door de toenemende druk op de daklozenopvang en de stijgende wachtlijsten bij vervolgvoorzieningen in de opvangketen moeten mensen lang wachten totdat zij in aanmerking komen voor een eigen woning. Om dit probleem aan te pakken wordt, binnen de bredere opgave van de regiokoers, voor minimaal 200 dak- en thuislozen uit de 16 Utrechtse regiogemeenten met Housing First een stabiele woonplek gecreëerd. In dit project, genaamd ‘Living Lab, Eerst een (t)huis’, werken gemeenten, aanbieders en woningcorporaties de komende 2 jaar samen aan een duurzaam (t)huis voor dak- en thuislozen in regio Utrecht.

Reacties