Partij voor de Dieren protesteert tegen afschieten knobbelzwanen in Utrecht

Foto: pixabay

De knobbelzwaan is een inheemse en beschermde diersoort die vanaf 1 december 2020 gedurende een periode van 5 jaar in vrijwel de hele provincie Utrecht afgeschoten mag worden. Op verzoek van Faunabeheer Utrecht heeft Provinciale Staten daartoe ontheffing verleend, omdat de knobbelzwanen schade aan graslanden zouden toebrengen.

De Partij voor de Dieren gaat hier zaterdag tegen demonstreren. Door met zwanenbootjes op de Oudegracht te varen hoopt de Partij voor de Dieren bewoners en volksvertegenwoordigers wakker te schudden. Het doel, zoals dat is omschreven in de ontheffing, is ‘een landschap van angst’ te creëren voor knobbelzwanen. De Partij voor de Dieren is van mening dat eerst voldoende en aantoonbare preventieve maatregelen genomen moeten worden en dat bewezen schade gecompenseerd kan worden. Hiltje Keller, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Utrecht: “De relatief geringe schade aan gras rechtvaardigt zo’n heftige maatregel absoluut niet. Het afschieten van knobbelzwanen is namelijk een beslissing die niet alleen onaanvaardbaar dierenleed met zich zal meebrengen, maar ook een ernstige bedreiging vormt voor het voortbestaan van de beschermde kleine zwaan.” De Provinciale Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft hier al vragen over gesteld en ook PvdD-fractieleden in de Utrechtse gemeenteraad en in het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden stellen vragen over dit onderwerp.

Afschuwelijke doodstrijd

Keller: “Omdat zwanen monogaam en partners voor het leven zijn, betekent het afschot van een levenspartner leed voor de overgebleven zwaan. Ook is meermalen bewezen en gefilmd dat knobbelzwanen zelden na een schot dood zijn, honden het zieltogende dier aanvallen en ermee rondlopen alvorens de jager het de nek omdraait. Een afschuwelijke doodstrijd. Daarnaast zal een dergelijke slachtpartij ernstige gevolgen hebben voor een andere zwanensoort, de bedreigde kleine zwaan.” Wereldwijd leven er nog 15.000 kleine zwanen waarvan 60 procent in Nederland overwintert. Dat betekent dat Nederland een grote verantwoordelijkheid draagt voor de instandhouding van deze soort. De kleine zwaan mengt zich vaak met groepen knobbelzwanen en zal door het ‘creëren van een landschap van angst’ evenzeer geschaad worden. Ook is het onderscheid tussen de soorten vooral op jonge leeftijd lastig te maken. Nu al vliegt 22 procent van de kleine zwanen rond met hagel in het lijf.

Wildwestpraktijken

Hiltje Keller: “Na onder meer verwilderde katten, vossen, spreeuwen, kraaien, kauwen, reeën en zwijnen zijn nu dus ook de knobbelzwanen in de provincie Utrecht vogelvrij verklaard. De Partij voor de Dieren wil een einde aan deze wildwestpraktijken en pleit voor herstel van het natuurlijk evenwicht. De natuur kan zich namelijk prima zelf reguleren, daar zijn geen jagers voor nodig.” De Partij voor de Dieren staat niet alleen in haar protest. Dierenrechtenorganisaties Animal Rights, Fauna4Life, de Faunabescherming en Dierenradar tekenden bezwaar aan tegen de ontheffing en zullen dit volgende week tijdens een hoorzitting motiveren. Een petitie over dit onderwerp (https://www.petities.com/stop_de_kogel_voor_zwanen) is inmiddels meer dan 4000 keer getekend.

Reacties