St. Antonius Ziekenhuis onderzoekt BCG-vaccin tegen gevolgen Covid-19

Foto:

Het coronavirus blijkt vooral kwetsbare ouderen ernstig ziek te maken; zij lopen het hoogste risico om aan de infectie te overlijden. Op dit moment is er nog geen specifiek vaccin tegen het coronavirus beschikbaar. Het St. Antonius Ziekenhuis werkt mee aan een onderzoek naar het effect van het BCG-vaccin en zoekt daar nog vrijwilligers voor.

Eerder onderzoek toonde al aan dat het BCG-vaccin niet alleen beschermt tegen tuberculose, maar ook de afweer tegen andere ziekteverwekkers kan verhogen doordat het immuunsysteem een tijdelijke boost krijgt. Mogelijk biedt deze oppepper gedeeltelijke bescherming tegen een infectie met het coronavirus, waardoor minder mensen last krijgen van het virus en de infectie mogelijk ook milder verloopt.

Meest gebruikte vaccin

Het BCG-vaccin is het meest toegediende vaccin ter wereld en wordt al tientallen jaren over de hele wereld gebruikt om tuberculose te voorkomen. Dat heeft er voor gezorgd dat het vaccin als bewezen veilig wordt gezien en dat de mogelijke bijwerkingen bekend zijn. Daarnaast komt er steeds meer bewijs dat het BCG-vaccin het immuunsysteem stimuleert en daardoor beschermt tegen luchtweginfecties in het algemeen.

Kwetsbare ouderen

In Nederland loopt bu een grote studie in 22 ziekenhuizen, waaronder alle UMC’s én de Santeon topklinische ziekenhuizen, waar het St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn en Nieuwegein bij hoort. De studie onderzoekt of het BCG-vaccin bescherming biedt tegen de gevolgen van een infectie met het coronavirus bij kwetsbare ouderen. Voor deze placebogecontroleerde studie worden kwetsbare patiënten van 60 jaar en ouder benaderd om deel te nemen via het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn. In de studie wordt naar twee primaire eindpunten gekeken: (a) het aantal coronabesmettingen dat optreedt, óf (b) het optreden van luchtweginfecties (inclusief Covid-19) waarvoor een medische behandeling noodzakelijk is.

Bescherming tegen luchtweginfecties

Om zo snel mogelijk resultaten te hebben worden er de komende twee maanden door de deelnemende ziekenhuizen tussen de 5.200 en 7.000 kwetsbare ouderen geworven, die gedurende zes maanden na de vaccinatie gevolgd worden. Rond het einde van dit jaar worden de eerste resultaten verwacht.
De BCG-PRIME studie is de vierde studie in Nederland met het BCG-vaccin tegen Covid-19 in korte tijd. In de laatste maanden zijn er steeds meer signalen gekomen dat het BCG-vaccin inderdaad een bescherming biedt tegen luchtweginfecties.

Geïnteresseerden die willen deelnemen aan de studie kunnen zich aanmelden via [email protected] De helft van de deelnemers krijgt de BCG-vaccinatie; de andere helft krijgt een placebo. Bekijk voor meer informatie over de BCG-PRIME-studie ook dit filmpje(externe link)

Reacties