Kruising Musicalkade – Rijnkennemerlaan wordt (weer) aangepast

Foto: maps

De kruising Musicalkade – Rijnkennemerlaan is velen al jaren een doorn in het oog. Er gebeuren vaak ongelukken, mede omdat het punt voor automobilisten onoverzichtelijk is. Dat in combinatie met een veel gebruikt fietspad leidt tot ongelukken.

Er wordt al jaren over gesproken en de gemeente heeft ook al een aantal aanpassingen gedaan die tot verbetering zouden hebben moeten leiden. Dat was echter niet voldoende het geval, concludeerden omwonenden en andere weggebruikers. Nu moet de kruising weer worden aangepast om de veiligheid te verbeteren.

Voelbare drempel

Donderdag 29 oktober werd hierover gesproken tijdens een commissiedebat. De wethouder heeft toegezegd dat er een waarschuwingssysteem komt op de kruising die automobilisten gaat attenderen op aankomende fietsers. Zo’n waarschuwingssysteem is al actief op de Parkzichtlaan tegenover de sportvelden; ook dat was jaren een berucht punt waar veel ongelukken gebeurden. Ook wordt gekeken of de drempel op het kruispunt verder verhoogd kan worden. Want er staat nu weliswaar een stopbord, maar dat is voor automobilisten niet echt ‘voelbaar’.

Halen en brengen van kinderen

De gemeente wil ook in gesprek gaan met de scholen die nabij het kruispunt zijn gevestigd over het halen en brengen van kinderen. D66 suggereerde om het kruispunt af te sluiten bij de aanvang en het einde van de schooldag. De wethouder gaat de maatregelen die tot nu toe genomen zijn grondig evalueren en het cameraonderzoek naar het gedrag van verkeersgebruikers herhalen.

De plannen worden nu verder uitgewerkt; in januari 2021 zal er meer over bekend zijn.

 

 

Reacties