De 52 technische systemen van de Stadsbaantunnel vergen onderhoud

Foto: MB

De Stadsbaantunnel gaat op 30 oktober van 20.00 tot 06.00 uur dicht voor standaard onderhoudswerkzaamheden. Deze onderhoudswerkzaamheden vinden drie nachten per jaar plaats.

Er zitten 52 verschillende technische systemen in de tunnel. Deze systemen zorgen dat het verkeer op een veilige manier door de tunnel kan rijden. Denk aan ventilatie, noodtelefoons, vluchtdeuren, omroepinstallaties en camera’s. Tijdens een onderhoudsnacht controleert men deze installaties en worden ze soms ook opnieuw gecertificeerd.

Schoongemaakt

Verder wordt de tunnel aan de binnenkant en de buitenkant gereinigd en wordt het groen rondom de tunnel verzorgd. Dit onderhoud is nodig voor blijvend veilig gebruik van de tunnel. Ook voldoet ie dan weer aan de eisen vanuit de tunnelwet.

Reacties