Provincie en gemeenten werken samen aan een beter regionaal fietsnetwerk in Utrecht

Foto: Provincie Utrecht

De provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten gaan samen aan de slag met het verbeteren van regionale fietsroutes. De gemeenten hebben tot en met 2023 ruim 50 fietsprojecten op de agenda staan om het regionaal fietsnetwerk te verbeteren, variërend van de aanleg van fietsstraten tot het aanpakken van onveilige verkeerssituaties.

De gemeenten krijgen daarbij praktische en financiële ondersteuning van de provincie Utrecht. De komende jaren investeert de provincie 47 miljoen euro in bijdragen aan gemeenten voor regionale fietsroutes en snelfietsroutes. Een van deze routes loopt door De Meern langs de Leidsche Rijn, door Harmelen tot in Woerden.

47 miljoen

Een flink deel van de 47 miljoen euro is voor verbeteringen in de U10-gemeenten (dit zijn tien Utrechtse gemeenten die samenwerken). In een intentieovereenkomst geven de gemeenten aan met welke projecten zij graag aan de slag willen en de provincie op haar beurt hoe zij de gemeenten daarbij kan ondersteunen. “Samen hebben we forse fietsambities en het geld om te investeren. Dat is fijn, juist in deze tijd. Voor het eerst zijn er zelfs meer plannen dan we nu aan kunnen. Dat toont het enthousiasme bij gemeenten en helpt om serieuze stappen te zetten”, aldus gedeputeerde mobiliteit Arne Schaddelee.

Aantrekkelijke keuze

Wethouder Peter Bekker (IJsselstein), voorzitter van het onderwerp fiets bij de U10-regio: “Fietsen is gezond en bevordert de mobiliteit. Wij willen graag dat mensen vaker voor de fiets kiezen. Wij moeten dan zorgen dat de keuze voor de fiets aantrekkelijk is. En een fietsroute stopt niet bij de gemeentegrens. Hoe kort of hoe lang een fietstocht ook is, wij kunnen de fietsers met een regionaal fietsnetwerk faciliteren en stimuleren.”

Reacties