Een kasteel schilderen op Open Monumentendag

Foto: Pet

Met leerlingen van vier basisscholen in de Meern beschildert de Utrechtse kunstenaar Pet van de Luijtgaarden van 14 t/m 18 september zijn zelfgebouwde kasteel naar voorbeeld van het voormalige kasteel Nijevelt.

Op de grond waar de kinderen van de vier scholen spelen, heeft eeuwenlang kasteel Nijevelt gestaan. Nijevelt was een middeleeuws kasteel, dat waarschijnlijk gebouwd werd in de dertiende eeuw. Het verrees in de polder Veldhuizen, ongeveer anderhalve kilometer ten westen van de nederzetting De Meern. Rond 1800 werd het gesloopt. “We willen de kinderen geschiedenis, creativiteit en buitenspelen bijbrengen”, vertelt Pet van de Luijtgaarden over het project. “Het thema is jungle-kasteel, aangezien het huidige kasteel inmiddels meer bos is dan kasteel.” Hij vertelt dat alle kinderen hun eigen ideeën over een kasteel mogen schilderen, er zijn geen regels.

Op zaterdag 13 september, Open Monumentendag, is iedereen welkom om te komen schilderen aan de Keerderberg 27 in Utrecht.

Reacties