Tuin Willibrordkerk in Vleuten gerenoveerd als onderdeel van een rijksmonument

Foto: Zuster Lucia

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de renovatie van de tuin van de Willibrordkerk in Vleuten. De kerk vormt samen met het pastoraal centrum, tuin en het kerkhof een rijksmonument.

Het plan ontstond op initiatief van enkele betrokken inwoners van Vleuten: Corne Overveld, Cor Tersteeg en Otto de Rooij . Zij maakten een plan voor restauratie van de pastorietuin in Vleuten. Het plan voorzag in een waardige afscheidsroute voor begrafenissen van de kerk naar het kerkhof, een herstel van de padenstructuur, de bomen en de beplanting en herstel van het monumentale hekwerk. Naast een tuinhistorisch onderzoek werd er ook intensief overlegd met de gemeente. Het resultaat: een tuin die past bij het monumentale complex dat al zoveel jaren beeldbepalend is voor de kern van Vleuten.

Cultuurmonument

De initiatiefnemers hebben ook gezorgd dat de benodigde financiën beschikbaar kwamen. Hoofdsponsor is de RK Broederschap Vleuten. Daarnaast hebben veel mensen een donatie gedaan. Pastoor Martin Los daarover: “Wij zijn bijzonder dankbaar dat zoveel mensen hebben bijgedragen aan de noodzakelijke renovatie van deze bijzondere tuin. De tuin is nu veel meer een verbinding tussen de kerk, het pastoraal centrum en het aangrenzende kerkhof. Onze parochie en de inwoners van Vleuten en De Meern hebben een belangrijk cultuurmonument in hun midden dat als rijksmonument zal worden bewaard.”

Inzegenen

Op vrijdag 11 september wordt de tuin feestelijk officieel in gebruik genomen; wijkwethouder Maarten van Ooijen is hierbij aanwezig. Later, op zondag 13 september, zal pastoor Martin Los de tuin inzegenen. Vanaf dat moment is de tuin ook voor parochianen een aanwonenden te bewonderen. Voor deze activiteit geldt wegens corona een verplichte aanmelding vooraf. Reserveren kan via website van de parochie: www.lichtvanchristus.nl.

Reacties