Gemeente Utrecht komt met brief over de coronacrisis

Foto: Alexas Fotos Pixabay

De landelijke discussie over tekorten aan testcapaciteit voor corona speelt volgens de gemeente niet bij de Utrechtse GGD. Hier is capaciteit genoeg.

Dit schrijft de gemeente in een brief over de coronacrisis. In de regio Utrecht zijn de afgelopen week 15.214 tests afgenomen, waarvan 1,9 procent positief was. De week daarvoor waren dat 10.348 tests, waarvan 2,6 procent positief. Ruim een kwart van de test is gedaan bij mensen die niet in deze regio wonen. Waarschijnlijk omdat in andere regio’s te weinig mogelijkheden waren op dat moment. Wel wordt er gekeken of dit najaar de testcapaciteit in Utrecht uitgebreid moet worden.
Volgens de gemeente worden de maatregelen die gelden om nieuwe coronabesmettingen tegen te gaan over het algemeen wel goed nageleefd. Wel realiseert de gemeente zich dat de aandacht voor de maatregelen kan verslappen als het te lang duurt.

Gestegen werkloosheid

De gevolgen van de crisis zijn ook in Utrecht duidelijk merkbaar op de arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen in onze stad is met 34,8 procent gestegen; dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 28,6 procent. Eind juli ontving 3 procent van de Utrechtse beroepsbevolking een WW-uitkering. 16,6 procent van hen is jonger dan 27 jaar, 59 procent is tussen de 27 en 50 jaar en 24,4 procent is ouder dan 50 jaar. De verwachting is dat de werkloosheid dit jaar verder oploopt, van 3,4 procent in 2019 naar 7 procent of meer in 2021.

Reacties