‘Buren’ roepen grondeigenaren Rijnenburg op niet mee te werken

Foto: MB

“Zonder medewerking van de grondbezitters is het raadsbesluit onuitvoerbaar en blijven initiatiefnemers met lege handen achter”, schrijven de buren van Rijnenburg en Reijerscop. De discussie over de eventuele komst van acht windturbines en zonnevelden in de polder in de hoek van de A2 en A12 gaat onverminderd door.

De actiegroep ‘Buren van Rijnenburg en Reijerscop’ roept de grondeigenaren van dat gebied op om geen medewerking te verlenen aan de komst van acht windmolens en 230 hectare aan zonnepanelen. Vorige maand stemde de Utrechtse gemeenteraad, met een kleine meerderheid, voor energieopwekking in de polders Rijnenburg en Reijerscop, aan de andere kant van de A12, ter hoogte van De Meern. Dat was een knoop die na vijftien jaar discussie eindelijk werd doorgehakt. Maar ondanks dit besluit is het niet zeker dat de windturbines – die twee keer zo hoog als de Dom zouden moeten worden – er ook komen. De grondeigenaren moeten immers wél meewerken aan dit plan. Eerder gaven zij aan dit niet te doen. In februari schreven zij een open brief aan het College van B&W en de gemeenteraad voor een combinatie van wonen en energieopwekking te zijn. Alleen energieopwekking noemden zij onbespreekbaar.

Waardevermindering

‘Buren van Rijnenburg en Reijerscop’ verzet zich al jaren fel tegen de komst van met name de 235 meter hoge windmolens. Die zouden zorgen voor geluidsoverlast, horizonvervuiling, slagschaduw en waardevermindering van woningen. De omwonenden noemen een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit waaruit zou blijken dat de waardevermindering van hun woningen op minimaal 5 miljoen euro per turbine wordt geschat. Volgens de actiegroep is met deze kosten geen rekening gehouden.

Reacties