Stadsbaantunnel gaat acht weken dicht

Foto: MB

Van maandag 10 augustus tot 5 oktober is de Stadsbaantunnel afgesloten. De tunnel wordt dan brandveiliger gemaakt: de Stadsbaantunnel krijgt extra brandwerende bekleding op de wanden en het tunneldak onder het spoor.

De hittebestendigheid van het beton waarvan de tunnel is gebouwd, voldoet niet aan de eisen. In maart 2019 bleek uit hitteproeven van het beton in de Stadsbaantunnel dat maatregelen noodzakelijk zijn. Het beton moet minimaal twee uur tegen een extreem hete brand bestand zijn. Een deel van de tunnel voldoet hier niet aan. Met de nieuwe brandwerende bekleding voldoent de Stadsbaantunnel aan de eisen die gelden voor tunnels.

8 weken

De werkzaamheden duren 8 weken en dat is langer dan verwacht. De inschatting was dat de twee aannemers voor een groot deel tegelijk konden werken in de tunnel, maar tijdens de voorbereiding bleek dat dit niet het geval is. Onder andere door de coronamaatregelen moeten de twee aannemers hun werk anders inrichten en kan niet al het werk tegelijk gedaan worden . Deze aangepaste manier van werken kost daardoor meer tijd.
Om de sluiting van de Stadsbaantunnel minimaal te houden, gaat de aannemer 24 uur per dag, 7 dagen per week aan het werk.

Beperken overlast

Door de omleidingen kan het verkeer in bepaalde wijken drukker zijn. Bij scholen en drukke plekken komen indien nodig extra verkeersregelaars voor en na de schooltijden en tijdens de spits. Bij het plaatsen van de brandwerende platen, het verwijderen en weer terugplaatsen van de bewakingsinstallatie, kan er lokaal mogelijk geluidsoverlast zijn (bijvoorbeeld boorgeluid). Dit is waarschijnlijk minimaal. Vooraf zijnĀ  trilling- en geluidstesten gedaan om te kijken of er niet teveel overlast is. De overlast bleek minimaal voor de bewoners die boven de tunnel wonen.

Omleidingen

De omleidingen zijn standaard omleidingen die gelden bij sluiting van de Stadsbaantunnel. Omleidingen zijn zo kort mogelijk om overlast in de wijken in de buurt minimaal te houden.

Reacties