College stelt voor om sanering Nedereindse Plas af te ronden

Foto: maps

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar waterkwaliteit en de oevers van de Nedereindse Plas, het recreatiegebied net buiten Leidsche Rijn, richting Nieuwegein. Hieruit blijkt onder andere dat het milieurisico lager is dan bij de voorbereiding van de sanering in 2004 werd ingeschat.

De plas was vroeger een vuilstort, waarbij veel illegaal afval in de plas terecht is gekomen. Een sanering van de Westplas mislukte deels – de noordelijke oever is wel gesaneerd – waarna het college van B&W vorig jaar besloot om de sanering van de Oostplas achterwege te laten. Er stroomt nu, zo blijkt uit onderzoeken, minder verontreiniging vanuit het stortmateriaal naar het oppervlaktewater van de Nedereindse Plas. Ook zijn de oevers stabieler dan men dacht toen het saneringsplan uit 2005 werd opgesteld. Het afdekken van het deel van de oevers dat onder water ligt, is hierdoor niet nodig. Daarom stelt het college voor om de sanering van de Nedereindse Plas sober en doelmatig af te ronden. Blijvend monitoren van de waterkwaliteit en de stabiliteit van de oevers van de Oostplas en de Westplas zou voldoende moeten zijn.

1 miljoen euro

De sanering van beide plassen is een langlopend project. Sinds 2007 wordt de waterkwaliteit van de plassen gemonitord. Op basis van de uitgebreide monitoringsgegevens, het extra onderzoek naar de waterkwaliteit, en de opbouw van de oevers van beide plassen, is geconcludeerd dat het monitoren van de waterkwaliteit en de stabiliteit van de oevers van de Oostplas voldoende is. De kosten hiervan zijn 1 miljoen euro. Het grondgebied van de Nedereindse Plas wil de gemeente verder ontwikkelen tot een gebied om te wandelen, fietsen, sporten en van de natuur te genieten.

Isolerende kleilaag

Dit voorstel is afgewogen tegen een andere saneringsvariant, waarbij de noordelijke en oostelijke oever van de Oostplas worden gesaneerd volgens het oorspronkelijke plan. Bij deze variant worden de oevers die onder water liggen, afgedekt met een laag grond en daarover heen een isolerende kleilaag. De kosten van dit scenario worden geschat op 11 miljoen euro.

Ervaringen

Er is bewust gekozen om eerst de sanering van de Westplas af te maken alvorens te beginnen met de sanering van de Oostplas. De gemeente wilde de opgedane ervaringen met de sanering van de Westplas gebruiken voor de Oostplas. Deze ervaringen en de resultaten van het extra onderzoek hebben duidelijk gemaakt dat dit scenario niet zal leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit. Uit het extra onderzoek blijkt tevens dat het stabiliteitsrisico van de oevers lager is dan werd verwacht.

Reacties