Steunmaatregelen voor huurders van de gemeente Utrecht

Foto: pixabay

Het college van Utrecht heeft het pakket steunmaatregelen voor de huurders van de gemeente Utrecht vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat de pijn van de crisis gezamenlijk gedragen wordt. Huurders van de gemeente Utrecht die niet financieel ondersteund worden door middel van een subsidie van de gemeente en 30% of meer omzetverlies hebben geleden, kunnen huurkorting krijgen.

Eelco Eerenberg, wethouder Vastgoed: “Alleen als we er gezamenlijk onze schouders onder zetten, komen we sterk uit deze crisis. Met dit pakket aan maatregelen willen we externe huurders van de gemeente zonder subsidierelatie zoals bijvoorbeeld creatieve broedplaatsen, horecazaken of buurthuizen in zelfbeheer zoveel mogelijk ondersteunen. Zo voorkomen we ook leegstand en bieden we ruimte voor ondernemerschap in onze stad.”

Huurkorting

Huurders van de Utrechtse Vastgoed Organisatie die niet financieel ondersteund worden met subsidie van de gemeente Utrecht én 30% of meer omzetverlies hebben, kunnen aanspraak maken op huurkorting. Deze huurkorting wordt bepaald op basis van het percentage omzetverlies per maand en kan variëren van 30 tot 50% van de huursom per maand. Deze maatregel geldt voor een periode van 4 maanden (maart t/m juni). Huurders kunnen vanaf 31 juli een verzoek indienen voor huurkorting voor deze periode.

Maatwerk

De gemeente gaat in gesprek met organisaties die een subsidie ontvangen en problemen hebben om de huur te betalen. Ook hier gaat het om maatwerk. In overleg wordt bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn. Het uitgangspunt hierbij is dat eventuele maatregelen via de subsidielijn lopen en niet via kortingen op de huur. Dit omdat huurders die subsidie ontvangen deze subsidie – ten dele – inzetten voor hun huisvesting.

Reacties