Waaraan moet de nieuwe burgemeester van Utrecht voldoen?

Foto: Pixabay

Invoelend communiceren en verbinden, doordacht en doortastend optreden en navolgbaar handelen: zomaar wat eisen waaraan de opvolger van Jan van Zanen moet voldoen als nieuwe burgemeester van Utrecht.

De gemeenteraad van Utrecht heeft bekend gemaakt waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. Het document telt vier pagina’s. Belangrijk punt is dat de nieuwe burgemeester ervoor moet zorgen dat iedereen in de stad gehoord wordt. “Je recht je rug voor mensen die moeite hebben om mee te komen en vertolkt de stem van degene die niet aan tafel zit. Wanneer het debat in de stad polariseert, ga je erop af. Inwoners die zich niet gekend voelen, zoek je op.” Aldus de gemeenteraad.

Openbare orde

Een belangrijke taak van een burgemeester is het handhaven van openbare orde en veiligheid. Dit staat ook in de profielschets: “Samen met de politie en het Openbaar Ministerie sta je voor de veiligheid van Utrecht en neem je besluiten die nodig zijn.” En de burgemeester moet de raad ook scherp houden door aandacht te vragen voor verschillende perspectieven. “Zo behoed je ons voor tunnelvisie en zorg je ervoor dat belangen van inwoners in beeld zijn.”

Ingewikkelde keuzes

Een burgemeester kan soms voor ingewikkelde keuzes komen te staan. “Je neemt hierin een eigenstandige positie in, maar je werkt niet solitair. Utrecht trekt graag samen met je op. Je bent daarbij navolgbaar en consequent in je handelen, onderbouwt de stappen die zijn gezet en legt uit hoe keuzes tot stand zijn gekomen. Bijvoorbeeld wanneer het demonstratierecht een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid.”

Niet te oud

Vorige maand deed de Utrechtse gemeenteraad een oproep aan inwoners van Utrecht om mee te denken aan welke eisen de nieuwe burgemeester moet voldoen. Ruim 1.000 Utrechters reageerden op deze oproep. Velen willen een niet te oude burgemeester want dat past niet bij de stad. Een vrouw zou voor velen de voorkeur hebben. Maar vooral moet de burgemeester onafhankelijk, representatief en ervaren zijn. Donderdagavond wordt tijdens de raadsvergadering de vacaturetekst definitief vastgesteld.

Reacties