Gemeente moet beter communiceren over hoe wijken aardgasvrij worden

Foto: Pixabay

Utrecht heeft onderzocht hoe de gemeente samen met andere partijen de energietransitie kan vormgeven. De gemeente heeft ruim dertig partners bevraagd. Zij staan overwegend positief tegenover de samenwerking met de gemeente en doen ook een aantal verbetervoorstellen.

Om de uitstoot van CO2 te verminderen, werkt de gemeente samen met andere organisaties. In Utrecht is het werk rond de energietransitie goed van start gegaan, zo vonden vrijwel alle samenwerkingspartners die bij het onderzoek betrokken waren. Wel gaven ze een aantal verbetervoorstellen. Zo willen ze dat de gemeente vroegtijdig communiceert over de volgorde waarin verschillende wijken aardgasvrij worden gemaakt. Ook gaven veel partijen aan dat naast de wens om aardgasvrij te worden, ook energiebesparing een plek zou moeten krijgen in de ambities van de gemeente.

Ideeën van bewoners

Hierdoor krijgen alle inwoners een beeld van wat zijzelf kunnen bijdragen aan de energietransitie. Utrecht gebruikt de aanbevelingen om de aanpak voor de komende jaren verder vorm te geven. De communicatie over het aardgasvrij maken van woonwijken wordt versterkt. Na de zomer starten gesprekken met de stad over de energietransitie, waarin aandacht is voor de ideeën, zorgen en wensen van inwoners. “We zijn bezig met een grote transitie die de komende dertig jaar plaats moet vinden”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (energie). “Die lange termijn betekent dat we moeten werken met onduidelijkheden, onzekerheden en nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeente. Dit onderzoek is een steun in de rug om dit zo goed mogelijk te doen.”

Reacties