College wil investeren om gevolgen coronacrisis te verlichten

Foto: Clarita Rijnsent

Utrecht wil investeren om de stad sterk uit de coronacrisis te laten komen. De gemeente doet dit samen met partners uit de stad en de Rijksoverheid. Speerpunten zijn het versterken van de bestaanszekerheid van Utrechters die bijvoorbeeld hun baan zijn kwijtgeraakt, het opleiden en begeleiden van Utrechters naar werk en het zorgen voor werkgelegenheid door het versnellen van de grote transities op het gebied van wonen, energie, mobiliteit, klimaat en gezondheid.

De plannen staan in de zogeheten kaderbrief die het college vandaag, donderdag 25 juni, naar de gemeenteraad stuurde. Hierin wordt de koers uitgezet voor de begroting van 2021. “De gevolgen van de coronacrisis zijn groot en zullen nog een tijd doorwerken in het leven van Utrechters”, zegt wethouder Anke Klein (Financiën). “Het college wil voor bewoners de schrijnende gevolgen van de crisis verlichten, perspectief bieden en het herstel bevorderen.”

Werkloosheid neemt toe

Het college geeft in de kaderbrief een analyse van de impact van corona op Utrecht. Die is fors. De instroom in de bijstand is heel hoog en de werkloosheid neemt toe. De gedeeltelijke stilstand van het maatschappelijke leven, door bijvoorbeeld de afstandsmaatregelen, zorgt voor (financiële) problemen in de horeca, culturele sector, sport, evenementen en het openbaar vervoer. Het college ziet ook positieve effecten; de stad toont zich veerkrachtig en de vele initiatieven laten zien dat Utrechters betrokken zij bij de stad en op elkaar.

Omzetdaling

In de Utrechtse regio zijn de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus bij ondernemers goed merkbaar. Bijna een derde van deze groep ervaart een omzetdaling van meer dan zestig procent. Dat blijkt uit een enquête die de overheden en werkgeversorganisaties uit de provincie Utrecht hebben gehouden. De enquête laat ook de veerkracht van ondernemers in de regio zien: 55 procent werkt aan (innovatieve) oplossingen om het bedrijf weer open te stellen of in te richten voor de samenleving waarin afstand houden de norm is. Een kwart verwacht zelfs vrijwel geen gevolgen van het coronavirus op hun onderneming.

Coronasanering

Om Utrecht goed uit de crisis te laten komen, zou volgens het college allereerst moeten worden geïnvesteerd in het in stand houden van essentiële voorzieningen in de stad, wijken en buurten. Daarnaast is het van belang om Utrechters die het zwaarst getroffen zijn door de crisis te ondersteunen door bijvoorbeeld schulden te voorkomen of op te lossen met een ‘coronasanering’. Ook is er aandacht voor Utrechters die hun baan zijn kwijtgeraakt. Zij worden zo snel mogelijk begeleid naar een nieuwe baan. Opleidingen worden gericht op ‘het werk van de toekomst’ zodat vraag en aanbod van werkgelegenheid beter op elkaar aansluiten. Tot slot wil het college bij de begroting investeringen met maatschappelijke waarde voorstellen, die de leefbaarheid in de stad ten goede komen én tegelijkertijd werkgelegenheid creëren.

Extra kosten

De gemeente ontvangt momenteel minder geld, doordat de inkomsten uit bijvoorbeeld parkeren en toeristenbelasting sterk gedaald zijn. Tegelijk worden veel extra kosten gemaakt voor de financiering van de noodmaatregelen die getroffen zijn. Het college laat in de kaderbrief zien hoe een bedrag van 80 à 90 miljoen zou kunnen worden besteed aan de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis, bijvoorbeeld door financiële spelregels tijdelijk anders toe te passen en de reserves van de gemeente aan te spreken. Ook wordt het resultaat over 2019 ingezet. Het college rekent op financiële compensatie door het Rijk.

Reacties