Utrecht maakt afspraken over inburgering statushouders

Foto: pixabay

Sneller de taal leren, een opleiding volgen en meer kansen op de arbeidsmarkt is het streven voor statushouders in de regio. De regio Utrecht heeft een succesvolle samenwerking rond het opvangen, huisvesten en integratie van statushouders in de regio.

Deze aanpak wordt voortgezet en aangevuld met afspraken over het gezamenlijk inkopen van taaltrajecten. De gemeente Utrecht heeft samen met een aantal andere gemeenten in de provincie afspraken rond asiel en integratie herzien en vastgelegd in een nieuwe overeenkomst.

Gemeente verantwoordelijk

Dit in aanloop naar de nieuwe inburgeringswet die op 1 juli 2021 van kracht wordt. Dan zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders en de inkoop van inburgeringstrajecten. In het najaar van 2020 hebben de Utrechtse gemeenten de mogelijkheid om regionaal en gezamenlijk deze inburgeringstrajecten in te kopen. Deze trajecten bieden de mogelijkheid werk, stage of opleiding te combineren in samenwerking met o.a. taalscholen en werkgevers.

Taal leren

De gemeenten willen deze trajecten ook ontwikkelen in sectoren op de arbeidsmarkt met een grote vraag naar personeel, zoals de ICT, zorg en onderwijs. Zo kan de inburgeraar de taal leren in een school- en werkomgeving. Dit bevordert de kans op duurzame inzetbaarheid en betaald werk. Maarten van Ooijen, wethouder Asiel & Integratie: “Wij willen samen taalonderwijs en arbeidsmarktoriëntatie voor inburgeraars inkopen. Zo zorgen we er binnen de regio voor dat inburgeraars kwalitatief goed taalonderwijs krijgen. Inburgeraars kunnen bovendien op passend niveau en op meerdere momenten in het jaar met werk-taaltrajecten starten. Ook is de doorstroming naar regulier middelbaar en hoger onderwijs verbeterd. Deze brede aanpak helpt de inburgeraar met sneller en beter de taal te leren, een opleiding te volgen en betaald werk te vinden.”

Reacties