Aanmeldbeleid van veel Utrechtse basisscholen klopt niet

Foto: Pixabay

Kinderen aanmelden bij de basisschool mag officieel pas als ze drie jaar zijn. Een onderzoek – uitgevoerd in opdracht van de gemeente – laat zien dat het aanmeldbeleid van veel Utrechtse basisscholen niet goed is. Soms zelfs in strijd met de wet.

De afgelopen tijd heeft een onderzoekscommissie de praktijk van aanmelden en toelaten van kinderen bij basisscholen in Utrecht uitgebreid onder de loep genomen. De insteek was om te kijken of dit wel eerlijk verliep. Er zijn gesprekken gevoerd met ouders en schooldirecteuren en beleidsdocumenten en websites van scholen zijn kritisch bekeken.

Vooraanmeldingen

Kinderen mogen dus officieel pas aangemeld worden als ze drie zijn, maar er bestaan ook de zogeheten ‘vooraanmeldingen’. Ouders kunnen hun kind dan eerder opgeven. Deze kinderen mogen echter geen voorrang krijgen op kinderen die ‘pas’ worden aangemeld als ze drie jaar zijn. In de praktijk blijken deze vooraangemelde kinderen op sommige scholen wel voorrang te krijgen: zij worden automatisch toegelaten. Daarmee overtreden de scholen de wet. Het zijn vooral de populairdere scholen die zich niet goed aan de regels houden.

Onacceptabel

Verder bleek uit het onderzoek ook dat een aantal scholen de aanmeldprocedure op hun website onvoldoende uitlegt. Wethouder Anke Klein (onderwijs) noemt de uitkomsten van het onderzoek onacceptabel. Zij stelt dat elk kind zoveel mogelijk gelijke kansen moet krijgen. Zij heeft de schoolbesturen gevraagd hier werk van te maken.
De drie grootste schoolbesturen van het basisonderwijs in Utrecht – PO Utrecht, PCOU Willibrord en KSU – hebben aan het onderzoek meegewerkt en hebben in een statement gereageerd op de uitkomsten. Ze erkennen de problemen en gaan aan de slag met een plan van aanpak.

Reacties