Heringerichte Meerndijk bezorgt bewoners overlast

Foto: BOM Meerndijk

Anderhalf jaar geleden is het noordelijk deel van de Meerndijk heringericht. Het is mooi geworden, maar de bewoners ervaren ook nadelen. Zo heeft een aantal huizen schade ondervonden van onder andere het zware bouwmaterieel dat bij de werkzaamheden was ingezet en ook de wijze waarop sommige werkzaamheden werden uitgevoerd. De schadeafwikkeling door de gemeente verliep niet naar tevredenheid.

De BOM biedt een platform voor de gedupeerde bewoners, die gezamenlijk bij Ma,aarten van Ooijen, de wijkwethouder voor Vleuten-De Meern, op gesprek gingen. De wijkwethouder beloofde zich in te zetten en het proces vlot te trekken. Inmiddels heeft een schade-expert de betreffende huizen bezocht om de schade op te nemen.

Maximum snelheid

Voor het heringerichte deel van de Meerndijk geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Om de snelheid af te remmen werden verkeersdrempels geplaatst. Wanneer verkeer met een vaart(je) over de drempels rijdt, ontstaan er echter trillingen die tot in de huizen voelbaar zijn. Vooral als er zware voertuigen, zoals de bus, over de drempels rijden. En helemaal als dit met hoge snelheid gebeurt; de meter geeft regelmatig snelheden van boven de 50 (en soms wel 70) aan. De trillingen verergeren niet alleen de schade aan de huizen, maar tasten ook het woongenot aan.

Drempels weg

Ook dit probleem werd bij de wijkwethouder aangekaart. Hij zorgde ervoor dat het probleem bij de juiste ambtenaren terecht kwam. Inmiddels heeft dit ertoe geleid dat de drempels weggehaald worden. Eind mei wordt dit werk aanbesteed. Ook wordt gekeken welke andere maatregelen mogelijk zijn om de snelheid uit het verkeer te halen, want fietsers moeten wel veilig op de Meerndijk kunnen rijden. Bewoners hebben de gemeente verzocht om mee te mogen praten bij het bedenken van de snelheidsbeperkende maatregelen.

Reacties