Coronacrisis zorgt voor forse stijging aantal uitkeringen

Foto: pixabay

Door de coronacrisis is de werkloosheid in ons land sterk toegenomen: in april telde het UWV 74.000 nieuwe WW-uitkeringen. Dat is fors meer dan in maart toen er 38.000 nieuwe WW-uitkeringen bijkwamen. In alle sectoren en onder alle leeftijdsgroepen neemt de WW toe.

Het totaal aantal WW-uitkeringen komt uit op 292.000. Een stijging van 16,7 procent ten opzichte van maart 2020. In de regio Utrecht hadden 12.974 mensen een WW-uitkering. Dat is 14,1 procent meer dan in maart, en 2,6 procentpunt lager dus dan het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van een jaar geleden hebben nu 922 mensen méér een WW-uitkering. In de provincie Utrecht is de toename van het aantal nieuwe WW-uitkeringen in Montfoort verhoudingsgewijs het sterkst: daar is sprake van een ruim een kwart meer mensen die nu een WW-uitkering heeft.

15,7 procent gestegen

In de stad Utrecht is aantal uitkeringsaanvragen met 15,7 procent gestegen ten opzichte van maart. In april ontvingen 5.817 inwoners van de stad een uitkering. Dat is 2,8 procent van de beroepsbevolking. In de andere grote steden is de stijging van het aantal aangevraagde uitkeringen sterker: Amsterdam constateert een stijging van 30 procent, Rotterdam 21,8 procent en Den Haag 21,7 procent.

Alle sectoren

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in alle sectoren toe. De sterkste stijging zien we bij de schoonmaakbranche (+91%), uitzendbedrijven (+87%), detailhandel (+69%), cultuur (+67%) en de horeca en catering (+60%). In de maand maart nam de WW vooral toe bij uitzendbedrijven, horeca en catering en cultuur. De toename van nieuwe uitkeringen zet zich in april door in veel meer sectoren. De sectoren vervoer en logistiek (+9%), overige industrie (+11%) en overheid (+12%) hadden naar verhouding de kleinste toename van nieuwe WW-uitkeringen in april.

Jongeren

Onder alle leeftijdsgroepen nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen in april toe. Bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar is de toename het grootst. In deze groep nam het gemiddeld aantal nieuwe WW-uitkeringen per week toe van 1.900 in maart naar 3.300 in april, een stijging van 75 procent. Deze toename bij jongeren is minder groot dan de vorige maand, toen de gemiddelde instroom per week met 185 procent toenam. Bij andere leeftijdsgroepen is de instroom in de WW juist groter in april. Bij 35- tot 45-jarigen steeg de gemiddelde instroom per week van 1.700 in maart naar 2.600 in april, ofwel een toename van 51 procent. Een maand eerder steeg de instroom in deze leeftijdsgroep nog met 22 procent. Bij 55-plussers steeg de instroom in maart met 13 procent en in april met 36 procent.

Reacties