Bevolkingskrimp in begin coronacrisis

Foto: CBS

In grote delen van ons land daalt sinds de coronapiek het aantal inwoners, óók in gebieden waar de bevolking in de eerste maanden van dit jaar nog groeide. Dit komt niet alleen door de oversterfte, maar ook door de afgenomen immigratie.

Deze omslag is het grootst in de regio Amsterdam. Landelijk sloeg de bevolkingsgroei van de periode voorafgaand aan de coronacrisis (wekelijks 13,4 per 100 duizend inwoners in week 3 tot en met 11) om in een bevolkingskrimp (van 5,3 per 100 duizend per week in week 13 tot en met 16). De bevolking van Nederland kromp deze vier weken met 3 708 mensen. In 2019 groeide de Nederlandse bevolking met 10,5 per 100 duizend inwoners per week in week 13 tot en met 16. In week 12 (16 maart tot en met 22 maart) werden beperkende maatregelen ingevoerd.

Natuurlijke aanwas

De impact van de coronacrisis op de bevolkingsontwikkeling verschilt tussen regio’s. In grote delen van Friesland is nauwelijks iets veranderd en in delen van Drenthe en Zeeland nam de bevolkingsgroei wat toe. In deze regio’s was de sterfte als gevolg van het coronavirus vooralsnog relatief beperkt en speelt migratie uit het buitenland een bescheiden rol.
De natuurlijke aanwas (het verschil tussen geboorte en sterfte) voor Nederland als geheel is gedaald van gemiddeld 0 per week voorafgaand aan de coronacrisis, naar -9,3 per 100 duizend inwoners per week in week 13 tot en met 16. In dezelfde weken van 2019 nam de natuurlijke aanwas juist toe van -0,5 naar 1,3 per 100 duizend per week. De daling van de natuurlijke aanwas is het sterkst in regio’s die het hardst zijn getroffen door de corona-epidemie.

Aantal verhuizingen

Sinds de coronacrisis is het aantal verhuizingen weinig veranderd. Voor heel Nederland daalde het gemiddeld aantal verhuizingen tussen gemeenten van 84,3 per 100 duizend inwoners per week voor de crisis, naar 75,1 per 100 duizend inwoners per week tijdens de eerste weken van de coronacrisis. In dezelfde weken in 2019 daalde het gemiddeld aantal verhuizingen per week van 82,7 naar 80,5 per 100 duizend inwoners.
Voor de coronacrisis bedroeg het saldo van de buitenlandse migratie gemiddeld 13,3 per week (per 100 duizend inwoners), tijdens de eerste weken van de crisis daalde dit cijfer naar 4,0 per 100 duizend. In dezelfde weken vorig jaar daalde dit cijfer van 12,6 naar 9,1.

 

 

 

Reacties