“Geen windmolens, maar duurzame woningbouw en energie”

Foto: MB

Het Utrechtse College neemt voor de zomer het definitieve besluit om plaats te maken voor acht windmolens van 235 meter hoog in de polders van Rijnenburg en Reijerscop. Het gebied ligt ingeklemd tussen de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en De Meern en de gemeentes Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden.

“Midden in zo’n verstedelijkt gebied zulke hoge windmolens plaatsen, zorgt voor veel overlast voor omwonenden, dat moet je niet willen”, aldus een bezorgde Cees Bos. Hij is ondernemer, inwoner van De Meern en tevens raadslid voor Stadsbelang Utrecht. Om deze zorgen kracht bij te zetten wordt de website samenenergieopwekken.nl vandaag gelanceerd. De site biedt achtergrondinformatie en de mogelijkheid om een protestmail te sturen naar de politici in de gemeenteraad van Utrecht, de Provinciale Staten en de Tweede Kamer. “Het is geen standaard protestpetitie”, aldus initiatiefnemer Cees. “We hebben nagedacht over een alternatief voor de polders, namelijk duurzame energie, gecombineerd met woningbouw. Daar heeft Utrecht veel meer aan en is ook altijd het plan geweest voor de polder. Kortom een nee-én-ja-scenario in plaats van alleen hard maar nee roepen.”

Weinig draagvlak

Aan het raadsvoorstel over de acht windmolens is een langdurig traject voorafgegaan, talrijke bijeenkomsten, informatiesessies, participatiegroepen met belanghebbenden en bewoners leverden zes scenario’s op. Uiteindelijk kwam er een zevende scenario met de acht windmolens. Bewoners, omliggende gemeenten en belanghebbenden zijn het lang niet allemaal eens met dit scenario; er is weinig draagvlak in de omgeving.

72.000 woningen

Cees: “De provincie en gemeenten hebben uiteraard doelen op het gebied van duurzame energie. Deze kunnen ook behaald worden zonder windmolens, maar met slimme inzet van technieken zoals zonne-energie of aquathermie. Daar komt bij dat Utrecht een enorm woningtekort heeft; tot 2040 moeten er 72.000 woningen bij gebouwd worden. Het stadsbestuur wil een groot deel van deze woningen binnen de ring realiseren. Dit veroorzaakt hoge bevolkingsdichtheden en dat gaat ten koste van de leefbaarheid in de stad. Deze polders bieden juist de mogelijkheid om een groot deel van de woningbehoefte in te vullen, gecombineerd met recreatie, sport en duurzame energieopwekking.”

Meer informatie over het initiatief van raadslid Cees Bos vind je op www.samenenergieopwekken.nl.

 

 

Reacties